Flogstaparken

Flogstaparken är en park i Uppsala som ligger i stadsdelen Flogsta. Här finns ytor för både lek, aktivitet och vila.

Här hittar du

  • En man sitter på en parkbänk längst en gång- och cykelbana som leder mellan gräsytor och träd i Flogstaparken.
  • En beachvolleyplan bland gräsyorna i Flogtaparken.
  • Två  yngre killar spelar fotboll i gräset på Flogstaparkens fotbollsplan.
  • En lekplats med bland annat en stor klätterställning i Flogstaparkens lekplats.

Hitta hit

Alla parker