Byggmästarparken

Byggmästarparken är en kvarterspark i stadsdelen Sala backe i Uppsala. I parken finns gräsmattor, träd och blommor. Parken är handikappanpassad.

  • En kattstaty bland blomodlingar och gräsytor i Byggmästarparken.
  • Några vuxna och barn leker på lekplatsen, som bland annat har två klätterställningar, i Byggmästarparken.
  • Två tjejer gungar i en stor gunga i Byggmästarparken. I bakgrunden syns klätterställningar.
  • Några vuxna och barn leker på lekplatsen, som bland annat har två klätterställningar, i Byggmästarparken.
  • En kattstaty och en bänk på en stor gräsyta i Byggmästarparken.

Hitta hit

Alla parker