Bellmansparken

Bellmansparken är en park i Uppsala i stadsdelen Löten. I parken finns en lekplats.

  • Gräsytor, lövträd, gångbana och parkbänkar i Bellmansparken.
  • Fyra gungor på en grusyta i Bellmansparken.
  • Stora lövträd, buskar och två parkbänkar i Bellmansparken.
  • Stora lövträd på rad i Bellmansparken.
  • Två parkbänkar intill en gräsyta i Bellmansparken.

Hitta hit

Alla parker