Artediparken

Artediparken är en liten blomsterpark som ligger vid Årummet nära vattnet. I parken finns konstverket det lilla Odjuret av Uppsalakonstnären Katarina Sundkvist Zohari.

  • Gräsytor, blommor, träd och en gång- och cykelbana där en kvinna står med sin cykel. Jämte gång- och cykelbanan ligger Fyrisån.
  • En parkbänk, gångväg och gräsytor i Artediparken.
  • Rosa blommor i en rabatt, gräsytor och en bro i bakgrunden - i Artediparken.

Hitta hit

Alla parker