Årstaparken

  • Årstaparken
  • Årstaparken

Årstaparken är en av Uppsalas största parker och erbjuder upplevelser för alla åldrar. 

Här finns

  • en stor lekplats
  • BMX-bana
  • öppna gräsytor
  • en äppellund. 
Alla parker