Årstaparken

Årstaparken är en av Uppsalas största parker och erbjuder upplevelser för alla åldrar.

Här finns

  • en stor lekplats
  • BMX-bana
  • öppna gräsytor
  • en äppellund. 
  • En stor gräsyta med tre fotbollsmål. Bakom syns träd och lägenhetshus.
  • En lekplats på grus med gungor och träpålar.

 Hitta hit

Alla parker