Rörparken

I Rörparken i Storvreta finns en lekplats med pirattema. Här finns bland annat

  • linbana
  • lekhus
  • gung- och klätterställningar.
  • Barn och vuxna leker i klätterställningen i Rörparken.
  • Ett barn åker i linbanan i Rörparken.

Hitta hit

Se fler lekplatser