Röboparken

Vid utegymmet i Röbo friluftsområde finns en naturlekplats för barn. Lekplatsen är utrustad med redskap som främjar fysisk aktivitet och tränar barnens motoriska förmåga.

Motorikträning i Röboparkens naturlekplats

Se fler lekplatser