Vasaparkens lekplats

I Vasaparken finns en naturlekplats för lek och lärande med bland annat gung- och klätterställningar, sandlådor och en motorikbana. I parken finns också stora gräsytor, en damm och det biologiska museet Biotopia. 

Läs mer om Vasaparken

Nu bygger vi om Vasaparkens lekplats. Arbetet beräknas vara färdigt i november-december.

När arbetet är färdigt kommer lekplatsen bland annat att ha

 • linbana
 • klätterställning
 • gungor
 • koja med utsiktstorn
 • rutschkana
 • karusell
 • paviljong
 • sandlåda
 • bänkar och bord
 • vattenlek
 • studsmatta
 • lekhus.

Sandlek och gungor i Vasaparken

Se fler lekplatser