Bruksförvaltarens lekplats

I Burkförvaltarens lekplats i Vattholma finns bland annat

  • tillgänglighetsanpassad karusell
  • sandlåda under tak
  • klättertorn
  • gungor
  • karasellgungor
  • rutschkana
  • bord och bänkar där man kan fika. 

Överblick av Burkförvaltarens lekplats med bland annat en tillgänglighetsanpassad karusell, sandlåda, klättertorn och rutschkana.

Hitta hit

Se fler lekplatser