Anna Petrus park

Anna Petrus park är en plats för lek och aktivitet. Här hittar du bland annat ytor för skateboard, parkour och klätterlek. I parken finns också bord och grill. Anna Petrus park ligger i Industristaden i Kungsängen. 

Överblick av Anna Petrus park

Se fler lekplatser