Hundrastgårdar

I Uppsala finns åtta anlagda hundrastgårdar där du kan rasta din hund. Kommunen ansvarar för fyra av dessa: Gottsundagipen, Gränbyparken, Boktryckarparken och Stabby. Övriga fyra hundrastgårdar finns i norra Norby, Nåntuna, Bergsbrunna och på Röboåsen. De drivs av föreningar.

Se hundrastgårdar på karta (PDF, 2 MB)

Följande trivselregler gäller i kommunens hundrastgårdar:

 • Var rädd om rastgården och växterna där.
 • Låt inte din hund gräva gropar i gräsmattan.
 • Du kan inte reservera rastgården.
 • Visa hänsyn till hundar och människor.
 • Alla får vara i rastgården men fråga gärna innan du släpper in din hund.
 • Håll uppsikt över din hund och plocka upp efter den.
 • Om din hund löper, är sjuk eller aggressiv får den inte vara i rastgården.
 • Tänk på de som bor runt omkring och stör inte med höga ljud efter 22.00.

Om du vill starta en ny hundrastgård gäller följande:

 • Rastgården ska ligga nära ett större skogsområde eller en park.
 • Marken ska vara varierad och det ska finnas träd som ger skugga.
 • En aktiv förening ska vara villig att sköta rastgården.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om hundrastgårdar eller om du vill starta en ny hundrastgård.

Gör en felanmälan om du upptäcker fel på någon av de hundrastgårdar som kommunen ansvarar för.

Rasta hunden i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Hundar får inte springa lösa i marker där det finns vilt.
Läs mer om att ha med sig hunden i naturen på naturvardsverket.se.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala