Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Cykling i Uppsalas natur

  Uppsala kommun vill välkomna så många olika friluftsutövare som möjligt ut i vår tätortsnära natur. Det är därför viktigt att vi alla lär oss att samsas bra därute. Här har vi samlat lite information om vad du som terrängcyklist bör tänka på innan du ger dig ut.

  Cykelsymboler

  Cykelsymbol.

  Vi har markerat ut flera mountainbikeleder i naturen runt Uppsala. De är markerade med en fyrkantig cykelsymbol på blå eller gul botten.

  Här hittar du länkar till mer information om områdena som cykellederna finns i:

   

  Vi planerar även att anlägga fler mountainbikeleder under de närmsta åren. Exempelvis i Hammarskog, på Ultunaåsen och på Röboåsen. Information om dem kommer läggas ut här vartefter de blir klara.

 2. Råd och regler för terrängcykling på Uppsala kommuns marker

  Generellt gäller att den som tar sig fram snabbt måste visa hänsyn till dem som rör sig långsammare längs stigar och leder i naturen. I Uppsala hälsar vi gärna glatt och tackar varandra för visad hänsyn när vi möts.

  All vistelse i vår tätortsnära natur baseras på Allemansrätten och dess möjligheter och skyldigheter. I korthet gäller att: Du är välkommen ut i vår natur så länge du inte stör eller förstör. Inom våra naturreservat kan det dock finnas andra regler som gäller över Allemansrätten. Läs därför alltid på lite extra när du vill cykla i ett naturreservat.

  Arrangerar du gruppcykling, eller regelbunden cykling på samma ställe? Då omfattas det inte av allemansrätten utan du behöver tillåtelse från markägaren.

  Generellt gäller att all form av motordriven cykling är förbjuden i naturen. Uppsala kommun tillämpar Naturvårdsverkets tolkning av att allemansrätten är ickemotoriserad. Det omfattar även elassisterade cyklar (de med maxfart 25 kilometer i timmen och maxeffekt 250 watt, exempelvis eMTB-cyklar).

  Läs mer på Naturvårdsverket.

  Råd till cyklister gällande MTB-leder (de som är markerade med cykelsymbol):

  • På MTB-lederna har cyklister företräde, men var alltid vaksam på att andra cyklister som kör långsammare eller fotgängare kan finnas på leden.
  • Där MTB-leden korsar elljusspår eller andra leder har fotgängare/ryttare alltid företräde.
  • Det är inte tillåtet att förändra den existerande banan eller dess uppbyggnad.
  • Längs de markerade MTB-lederna är det tillåtet att cykla även när marken är mjuk och blöt.
  • Längs de markerade MTB-lederna är det även tillåtet att cykla med elassisterad cykel maxeffekt 250 watt, exempelvis eMTB-cyklar.

  Cykelsymboler

  Cykelsymboler.

  Råd till cyklister gällande vandringsleder

  • På vandringsleder har gående alltid företräde – sakta ner, gör gående uppmärksamma på att du vill passera (plinga/ropa hej) och passera långsamt.
  • Cykla sakta på sträckor med skymd sikt.
  • Cykla inte på mjuka stigar, särskilt på vår och höst när det är extra blött i markerna.
  • Cykla inte över känsliga marktyper (exempelvis berghällar med lavar och mossor, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker).

  Råd till cyklister gällande elljusspår

  Det är tillåtet att cykla på de flesta elljusspår i kommunen, men de är främst till för löpare, gående och skidåkare. Det innebär att du som cyklist måste du ta extra stor hänsyn här och cykla långsamt så att du hinner väja och lämna företräde för andra friluftsutövare. Det är naturligtvis aldrig ok att cykla i själva skidspåren när det är spårat. På elljusspåret i Stadsskogens naturreservat är det helt förbjudet att cykla.

  Råd till cyklister gällande ridleder

  Det är tillåtet att cykla på de flesta av Uppsalas markerade ridleder, men undvik gärna att göra det eftersom dessa är de enda leder som ryttare får använda (fyrkantig skylt, blå ryttare på vit botten). Dessutom är risken för olyckor extra stor här. På ridstigen i Stadsskogens naturreservat är det helt förbjudet att cykla.

  Ridledsskylt

  Ridledssymbol.

  Om du ändå väljer att cykla någon sträcka på en ridled – tänk på följande:

  • Hästen är ett flyktdjur. Om den uppfattar dig som en fara är dess naturliga instinkt att sparka och/eller vända om och fly vilket kan leda till allvarliga olyckor.
  • Kör långsamt på ridvägar, speciellt om sikten är skymd – så att du inte överraskar en häst.
  • Använd din röst när du vill påkalla uppmärksamhet mot en ryttare. Plinga inte på en häst, den känner inte igen ljudet. Skrik eller ropa inte! Bromsa in försiktigt, för att undvika ljudet av bromgnissel.
  • Sakta in i god tid, tala i normal samtalston med ryttaren och kliv åt sidan vid möte.
  • Fråga ryttaren om det är okej att cykla förbi och håll avstånd i sidled till hästen.
  • Om du korsar en ridled ska du sakta in och titta åt båda håll innan du passerar.
  • På vägar/stigar med trafikmärke påbjuden ridväg (rund skylt, vit ryttare på blå botten) är bara ryttare och gående tillåtna. De som cyklar, åker moped eller annat motorfordon här bryter mot trafikförordningen.

  Påbjuden ridning

  Påbjuden ridning.

 3. Särskilda regler på vissa platser och i vissa områden

  Vandringsleder som har partier med trädäck exempelvis Vårdsätra strandpromenad, Dalbyviksspången och spången upp till Fjällfinas kåta. På dessa promenader är cykling tillåten längs de grusade partierna, men längs trädäckspartierna är cykling inte tillåten, där måste du leda din cykel. Detta beror främst på att utrymmet längs trädäcken är trångt att mötas på, de har en begränsad bredd och är omslutna av räcken som gör det omöjligt att hoppa åt sidan, dessutom ökar slitaget på träunderlaget av grova och dubbade cykeldäck.

  Rullstolar av olika slag, rollatorer och barnvagnar som rör sig i gångfart är dock tillåtna längs hela dessa leder.

  Specifika regler i naturreservat:

  Här är det tillåtet att cykla (vilket betyder att på andra ställen i naturreservatet är det förbjudet).

  • Hammarskog – på bilvägar och på leder som är markerade med cykelsymbol.
  • Hågadalen-Nåsten – på alla bilvägar och stigar i hela naturreservatet. På Kung Björns hög är det dock förbjudet att cykla.
  • Kronparken – på bilvägar och på leder som är markerade med cykelsymbol. Under perioden 1 okt–1 april får man cykla fritt i hela området på östra sidan om Dag Hammarskjölds väg.
  • Norra Lunsen – på bilvägar och markerade vandringsleder, det vill säga de leder som har ledmarkeringar och/eller vägvisare.
  • Stadsskogen – på alla stigar som finns inritade på kartan på områdesskyltar och i informationsfoldern, förutom på ridleder och elljusspåret där cykling är förbjuden.
  • Årike Fyris – på bilvägar och på leder som är markerade med cykelsymbol.
  • Örnsätra – endast längs Linnéstigen.

  Naturreservatsstjärna

  Naturreservatsstjärnan är symbolen som visar att du befinner dig i ett naturreservat.

 4. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.