Uppsala naturskola

Uppsala naturskola ger barn och unga positiva naturupplevelser och lägger grunden för en förståelse för ekologiska sammanhang och miljöpåverkan.

Läs om Uppsala naturskola på naturskolan.uppsala.se.