Skogsvård

 1. I korthet


  Kommunen ansvarar för 4 350 hektar skogsmark och annan trädbevuxen naturmark. Den mark vi äger finns i första hand i tätorterna och i omgivningen däromkring.

  Våra skogar är välbesökta, vilket ställer höga krav på tillgänglighet och skötsel. Därför genomför vi varje år ett antal skogsvårdsarbeten. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du vill veta mer om vilka arbeten som pågår.

  Fäll ihop
 2. Röjning, gallring och bete


  Många skogar i kommunen är präglade av äldre småskaligt skogsbruk och/eller bete. Att lämna dem helt orörda är inte alltid det bästa för den biologiska mångfalden. Istället vårdar vi dem genom att röja, gallra eller ta dit djur som får beta marken. Det gör att skogarna behåller sin karaktär och kan möta en växande stad och landsbygd med nya behov.

  Fäll ihop
 3. Kontakt


  Felanmäl i akuta fall

  Gör en felanmälan om du upptäcker att ett träd fallit eller om du tror att det är en säkerhetsrisk.

  Ansök om att ta ner träd på kommunens mark

  Om du har synpunkter på träd som står på kommunens mark kan du ansöka om att vi tar ner det.

  Ansök om att ta ner träd eller vegetation på kommunens mark.

  Fråga om skogsvård

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om kommunens skogsvård.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop