Skadade djur och skyddsjakt

Hittar du ett skadat eller sjukt djur, kontakta i första hand polisen genom:

 • 112 i akuta ärenden
 • 114 14 i övriga ärenden.

Viltvård och skyddsjakt på kommunens mark

Gör en felanmälan om du upptäcker att vilda djur gör skada på områden som tillhör kommunen.

När vi får in en felanmälan gör vi en bedömning av vad vi bör och kan göra. Bedömningen utgår dels från hur vi bäst bevarar stadens biologiska mångfald, dels från medborgarnas hälsa.

Det kan bli aktuellt med skyddsjakt utanför jaktsäsong för att

 • värna människorns hälsa och säkerhet
 • förhindra allvarlig skada
 • skydda djur och växter.

Förebygg problem med vilda djur – fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är det i första hand du som ansvarar för att skydda din tomt eller gård från vilt som gör skada eller orsakar olägenhet nära bostäder. Tänk på att alla vilda däggdjur, fåglar och deras bon och ägg är fredade. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att jaga och förfölja djur, eller att riva bon och förstöra ägg.

Det här kan du göra istället:

 • montera hinder och skrämselanordningar före häckningssäsongen
 • håll utemiljön ren och fin
 • ta bort grenar och träd nära fönster
 • undvik öppna komposter som ofta lockar till sig fåglar och andra djur.

Störande fåglar – vad kommunen kan göra

Så här hanterar Uppsala kommun problem med störande fåglar, till exempel råkor och kajor:

 • Miljöförvaltningen gör en bedömning från fall till fall. För att kunna vidta åtgärder med stöd av miljöbalken måste vi göra bedömningen att fåglarna utgör en risk för människors hälsa.
 • Om fåglarna bedöms vara en olägenhet försöker vi åtgärda problemet. Till exempel kan vi sätta upp en ljuduppspelning som skrämmer bort fåglarna innan de lägger ägg nästa säsong. I förebyggande syfte kan vi tipsa fastighetsägaren om att ta bort grenar och träd nära fönster, lekparker och förskolor.

Det är förbjudet att riva ner fågelbon under häckningssäsongen. När det gäller råkor river vi inga bon eller utför andra förebyggande åtgärder, eftersom fågeln har minskat kraftigt i Uppsala län.

Läs mer om råkor i Uppsala län (PDF, 152 KB)