Vårdsätra skogs friluftsområde

 1. I korthet


  En stig genom Vårdsätraskogen.

  Vårdsätra skog är lite mindre än 1 kvadratkilometer till ytan. Skogen innehåller många naturtyper och ett rikt fågelliv.

  I Vårdsätra skog finns

  • flera kulturminnen
  • rik och omväxlande natur
  • nästan alla svenska trädslag men också flera utländska arter
  • många gångstigar där folk har gått sedan mitten av 1600-talet. Gula stigen passerar genom Vårdsätra skog
  • en cykellled, Sunnersta mountainbikeled.

  Läs mer om Sunnersta mountainbikeled.

  Folder om Vårdsätra skog med karta över området (PDF, 4 MB)

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Vårdsätra skog ligger mellan Sunnersta och Vårdsätra, intill Gottsundagipen. De stadsbussar som tar dig dit är buss nummer 11 och 20. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

  Fäll ihop
 3. Stigar och leder


  Vårdsätra skogsslinga är en 3,8 kilometer lång promenadstig märkt med rödmålade band på träden. 

  Genom skogen passerar också gula stigen. Den är markerad med gula prickar och fortsätter 8 kilometer norrut till Sten Sture-monumentet.

  Läs mer om Gula stigen.

  Fäll ihop
 4. Djur och natur


  Vårdsätra skog innehåller många naturtyper och har ett rikt fågelliv.

  I skogen växer nästan alla våra svenska trädslag. Här finns även flera utländska arter, de flesta planterade av universitetets skogsförvaltare på 1930-talet.

  I nordost har skogen sedan 1970-talet fått sköta sig själv. Där ska den bli tät, spännande och utvecklas fritt till naturskog.

  Fäll ihop
 5. Historia


  Skogen har sedan medeltiden tillhört Vårdsätra gård. Tidigare var skogen glesare och användes som betesmark för gårdens djur. Idag har en del av åkrarna och ängarna vuxit igen.

  I söder ligger en lund som är gammal hagmark, där kan du bland annat se flera ädla lövträd.

  Tidigare låg det flera torp i skogen som tillhörde Vårdsätra gård, till exempel Ryttartorpet och Norrtorpet. Idag kan du se spår av torpen i form av husgrunder, diken och kulturväxter.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat