Sunnerstaåsens friluftsområde

 1. I korthet


  • En förskolegrupp promenerar upp för Sunnerstagropen i Sunnerstaåsens friluftsområde.
  • Pulkaåkare i Sunnerstagropen i Sunnerstaåsens friluftsområde.

  Sunnerstaåsens friluftsområde ligger cirka åtta kilometer söder om centrala Uppsala, nära Fyrisåns utlopp i Ekoln som är en del av Mälaren.

  I Sunnerstaåsens friluftsområde finns:

  Folder om Sunnerstaåsen med karta över området (PDF, 844 KB)

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  För att komma till Sunnerstaåsen kan du ta stadsbuss linje 8, 31 eller 101. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

  Fäll ihop
 3. Regler vid ditt besök i Sunnerstaåsen


  Sunnerstaåsen är en del av Årike Fyris naturreservat. Här gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv eller för tillfällig pedagogisk verksamhet
  • låta din hund gå utan koppel
  • parkera motorfordon och husvagnar utanför uppmärkta platser
  • cykla utanför uppmärkta gång- och cykelvägar, stigar och bilvägar
  • förankra eller lägga upp din båt i mer än ett dygn
  • tälta och elda utanför iordningsställda platser
  • sätta upp affischer förutom vid tillfälliga arrangemang.
  Fäll ihop
 4. Stigar och leder


  I området finns

  • Ett 3,4 kilometer långt motionsspår med elljus. Om det finns snö spåras motionsspåret för längdskidåkning.
   Se karta över motionsspåret och hitta spårstatus under vinterhalvåret
  • En 3,5 kilometer lång mountainbikebana där du kan cykla mountainbike i skogsterräng. Banan är en del av MTB-cykelleden i Sunnersta som också omfattar Granebergsskogen och Vårdsätra skog. Läs om mountainbikeleden.
  • En 3 kilometer lång natur- och kulturstig. Längs vägen kan du läsa om landskapets förändring sedan istiden. 
  • En 9 kilometer lång gång- och cykelväg längs Fyrisån som leder från Stadsträdgården i centrala Uppsala till Sunnerstaåsen. 
  • En 25 kilometer lång etapp av Upplandsleden börjar i Sunnersta och går österut genom naturreservatet Norra Lunsen fram till Fjällnora friluftsområde. 
   Läs om Upplandsleden på upplandsstiftelsen.se eller i mobilappen Upplandsleden.
  Fäll ihop
 5. Djur och natur


  Uppe på Sunnerstaåsen finns det främst tallskog. Norr om åsen går tallskogen över i lövskog. Längs åsens östra sida ligger ett sammanhängande sankängsområde. Här finns det ett rikt fågelliv, till exempel kan du se brun kärrhök och fiskgjuse. Här brukar också gäss, änder och vadare övernatta under flyttningstiden.

  Fäll ihop
 6. Kultur och fornminnen


  Uppe på åsen finns lämningar efter en fornborg från cirka 400 e Kr. Borgen byggdes för att försvara de viktiga farlederna till Östra Aros (Uppsala) och (Gamla) Uppsala.

  Fäll ihop
 7. Äta


  Kafé

  Det finns ett kafé i Sunnerstastugan som har öppet under vintersäsongen. Där kan du köpa lunchrätter, smörgåsar, fika samt varm och kall dryck.

  Öppettider: Lördagar och söndagar, 10.00–16.00 under vintersäsongen

  Grillplatser

  I området finns flera grillplatser och bord där du kan äta medhavd matsäck.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Kontakta Sunnerstaåsens friluftsområde

  Telefon

  • Telefonsvarare med aktuell information om bland annat spår och backar: 018-727 60 85
  • Kanotuthyrning hos Friluftsfrämjandet: 0707 48 12 47.
  Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 270
  Postadress: 756 52 Uppsala
  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat