Stabby backe och Stabbyskogens friluftsområde

 1. I korthet


  En stig genom höstskog i Stabby backe och Stabbyskogens friluftsområde.

  Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka tre kilometer väster om centrala Uppsala.

  Här kan du

  • se tydliga spår efter inlandsisen och lämningar från forntiden
  • besöka den gamla prästgården
  • promenera på gångvägar som är anpassade för dig med rullstol eller på Linnéstigarna Hågavandringen och Husbyvandringen
  • löpträna på en upplyst motionsslinga
  • grilla vid grillplatser som är anpassade för barn och rullstolsburna
  • klättra i träd, bygga kojor och åka pulka
  • rasta hundar i någon av de två hundrastgårdarna
  • grilla på någon av grillplatserna
  • träna i Stabbys utegym som ligger i anslutning till motionsspåret.

  Folder om Stabby backe och Stabbyskogen med karta över området (PDF, 606 KB)

  In English: About Stabby backe and Stabbyskogen (PDF, 585 KB)

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka tre kilometer väster om centrala Uppsala. Om du vill åka buss till Stabbyskogen kan du ta stadsbuss nummer 9 och kliva av vid Stabby Prästgård. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

  Fäll ihop
 3. Stigar och leder


  Flera av vägarna i området är framkomliga med rullstol eller barnvagn.

  Motionsspår

  I området finns ett 1,9 kilometer långt elljusspår.

  Linnestigen Hågavandringen och Husbyvandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom friluftsområdet går två av dessa stigar, Hågavandringen och Husbyvandringen. 
  Läs om vandringarna på linnestigarna.se

  Fäll ihop
 4. Djur och natur


  Den norra delen av området består av bergsknallar täckta av barr- och lövskog. Här finns också ett litet kärr. Artrikedomen bland både växter och djur är som störst bland ädellövträden i norr.

  Den sydöstra delen av området består av gräs och ängsytor där får betar. Fåren gynnar artrikedomen och hindrar marken från att växa igen.

  Fäll ihop
 5. Fornminnen och kultur


  Inlandsisen har format terrängen

  Fina slipade berghällar med isräfflor vittnar om inlandsisens nötning på berggrunden för 10 000 år sedan. När isen smälte dröjde det 5 000 år innan de slipade hällarna steg upp ur havet och bildade en gles skärgård. Under äldre järnåldern för ungefär 2 500 år sedan hade landhöjningen kommit så långt att ”Stabbyön” vuxit ihop med fastlandet.

  Kulturlämningar

  De större öarna i det forntida havet befolkades snabbt av människan. I området finns ett stort antal järnåldersgravar. Du hittar dem till exempel på kullen alldeles söder om Stabby prästgård, intill Eriksskolan och i fårhagen inne bland slånsnåren. Minnen finns också från senare bebyggelse som till exempel husgrunder, rester av växthus och syrenberså.

  Stabby prästgård

  Prästgården med sina röda byggnader är ett typiskt exempel på svensk byggnadskonst från 1800-talet. Stabbys mest berömde präst är Nathan Söderblom som bodde här med sin familj 1901–1912.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat