Kronparkens naturreservat

 1. I korthet


  • Får i Kronparken
  • Träd i Kronparken
  • En stig genom skogen i Kronparken.

  Namnet Kronparken kommer från att skogen en gång var en kronopark, ett område för kunglig jakt. 

  Här kan du

  • titta på de 350 år gamla tallarna 
  • undersöka de ovanliga arterna av svampar, växter och insekter, som till exempel talltickan och reliktbocken
  • promenera på Gula stigen.

  Folder om Kronparken med karta över området (PDF, 2 MB)

  Kronparken, Hammarskog och Årike Fyris har blivit naturreservat

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Kronparken, Hammarskog och Årike Fyris blir naturreservat från och med 29 juni 2018.

  Läs om beslutet i pressmeddelandet Uppsala får tre nya naturreservat.

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Kronparken ligger precis intill Polacksbacken. 

  De busshållplatser som ligger närmast Kronparken är Grindstugan och Polacksbacken. Sök resa på ul.se

  Se naturreservatet på karta.

  Fäll ihop
 3. Regler vid ditt besök i Kronparken


  I Kronparkens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv eller för tillfällig pedagogisk verksamhet
  • låta din hund gå utan koppel
  • parkera motorfordon eller husvagn
  • tälta
  • cykla utanför anvisade stigar och vägar. 1 oktober –1 april får du cykla öster om Dag Hammarskjölds väg
  • sätta upp affischer eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
  Fäll ihop
 4. Stigar och leder


  Gula stigen

  I Kronparken kan du promenera på Gula stigen. Det är en cirka 10 kilometer lång vandringsled genom Uppsalas södra delar.
  Folder med karta över Gula stigen (PDF, 478 KB)

  Fäll ihop
 5. Historia


  En kronopark var ett område för kunglig jakt. Ett tidigt hot mot Kronparken var att man började hugga mer timmer här. Men 1773 förhindrade Gustav III en avverkning och förklarade samtidigt Kronparken fredad. Den blev därmed det första statligt skyddade naturområdet i Sverige.

  Marken i Kronparken har länge blivit utsatt för slitage. Detta har hållit gran och sly borta och gjort att tallarna kunnat växa sig stora. Först gick djur lösa bland tallarna och betade och i slutet av 1600-talet började militären använda området för övning. Militären nötte marken med tunga vagnar, kanoner, hästar och senare också motordrivna militärfordon. 

  1863 högg markägaren ner delar av Kronparkens äldsta och mest värdefulla tallbestånd för att göra plats för en skjutbana. Många grova tallar avverkades också under första världskriget.

  1982 började avvecklingen av den militära verksamheten i Kronparken. Och när ingen fanns där som nötte marken började lövsly och gran växa vilket missgynnade tallarna. Därför håller numera kommunen marken öppen och fri från gran och sly. Allt för att bevara det säregna tallskogsområdet med sin speciella fauna och flora. 

  Fäll ihop
 6. Djur och natur


  Kronparken har ett av de grövsta tallbestånden i Sverige. De äldsta tallarna är över 350 år gamla och här finns också Upplands grövsta tall.

  Gamla tallar är viktiga för en del fåglar. Den helsvarta hackspetten spillkråka hackar hål i stammen på jakt efter insekter. Skogsduva och rödstjärt använder också hålen som boplatser.

  Högt upp på tallstammarna växer tallticka. Tallen måste vara äldre än 100 år för att talltickan ska trivas. I Kronparken lever också reliktbocken.

  Tallarna i Kronparken är Smultronställe i naturen.
  Folder om tallarna i Kronparken (PDF, 409 KB)

  Karta över Kronparkens friluftsområde

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Kontakta områdets förvaltare

  Gör en felanmälan om du upptäcker något som är trasigt eller behöver åtgärdas.

  Telefon: 018-727 40 45
  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat