Gränbyparkens friluftsområde

 1. I korthet


  Gräsyta och hage i Gränbyparkens friluftsområde.

  Gränbyparken är det största grönområdet i stadens östra delar.

  I Gränbyparken finns

  • Gränbyparkens lekplats
  • 4H-gård där du kan besöka djur och se hur en gård fungerar
  • ett bevarat äldre jordbrukslandskap
  • ytor för picknick och lek
  • fornlämningar från stenåldern som till exempel stensättningar, gravhögar och boplatser.

  Folder om Gränbyparken med en karta över området (PDF, 765 KB)

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Gränbyparken ligger på gångavstånd från Gränby centrum. 

  Om du vill åka buss till parken kan du ta bussen till Gränby centrum och gå runt 400 meter. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

  Fäll ihop
 3. Kultur och fornminnen


  Gränby har en rik kulturhistoria. Här finns ett antal fornlämningar från stenåldern och framåt, bland annat stensättningar, gravhögar och boplatser.

  Från modernare tid finns det husgrunder, gårdsstrukturer och trädgårdsväxter att upptäcka i landskapet. I en hage finns även ett Linnéminne på den plats där Carl von Linnés dotter Sara Stina von Linné bodde. Huset brann ner 1972 men på platsen där gården låg finns det fortfarande växter kvar som Sara Stina hämtade från sin fars gård Hammarby. 

  Fäll ihop
 4. Stigar och leder


  Vid Gränby Linnéminne finns Sara Stinas stig som leder ut i de gamla åkermarkerna. På ett antal skyltar berättar pigan på gården om vad kvinnor och barn gjorde i jordbruket.

  Sara Stina var Carl von Linnés dotter som bodde på platsen för Gränby Linnéminne.

  Fäll ihop
 5. Djur och natur


  De lummiga hagmarkerna ligger på moränkullar med täta inslag av berg. Tack vare det långvariga betet trivs många olika blommor, småkryp och fjärilar i hagarna. I de norra delarna finns det mycket åkermark på lerjord. 

  I den södra delen av området finns den sällsynta blomman finnögontröst. Finnögontrösten är en fridlyst och starkt hotad blomma som blir upp till 30 centimeter hög. Den blommar under juli–september.

  I den gamla branddammen finns den fridlysta större vattensalamandern. Den är brunsvart med gul svartfläckig mage och kan bli upp till 17 centimeter lång. På våren har hanarna en draklik ryggkam. Den är fridlyst och lever i småvatten under sommaren, men tillbringar resten av året på land.

  4H-gården

  Gränby gård ägs av Uppsala kommun sedan 1938 och drivs av länsförbundet 4H. På gården kan du besöka många olika djur och se hur en gård fungerar. Gårdens djur är av gamla svenska lantraser och markerna sköts med ekologiska metoder.

  Gården arrangerar bland annat olika djurskötarkurser för barn och ungdom.

  Läs om 4H-gården på Gränby 4H:s webbplats

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat