Årike Fyris friluftsområde

 1. I korthet


  • Årike Fyris under vintern
  • Årike Fyris under sommaren
  • Årike Fyris under våren

  Årike Fyris kallas området som sträcker sig längs Fyrisån mellan Kungsängsbron och Flottsund.

  I Årike Fyris kan du

  • titta på fåglar från fågeltornen vid Övre Föret
  • vandra på Linnéstigen Danmarksvandringen och Ultunavandringen
  • se tusentals kungsängsliljor i maj
  • besöka utställningen i Kungsängsladan under sommarhalvåret
  • delta i slåtter under en söndag i augusti.

  Folder om Årike Fyris med karta över området (PDF, 257 KB)

  Årike Fyris kan bli naturreservat

  Uppsala kommun har tagit fram förslag på hur Årike Fyris kan skyddas som naturreservat. 

  Läs förslaget om att göra Årike Fyris till naturreservat.

  Fäll ihop
 2. Hitta hit


  Årike Fyris sträcker sig längs Fyrisån mellan Kungsängsbron och Flottsund.

  Se friluftsområdet på karta.

  Fäll ihop
 3. Slåtterdag vid Kungsängen


  Slåtterdag vid Kungsängen

  Varje sommar i augusti arrangerar kommunen en slåtterdag för hela familjen. Tid och datum för 2018 är inte bestämt ännu. 

  På slåtterdagen får du vara med och slå, räfsa, släpa och hässja på gammalt vis. Ängen blir på det här sättet en bra miljö och redo för vårens fåglar. 

  Alla som hjälper till får en lättare lunch. Du får låna redskap och duktiga guider visar hur man gör. Det kan vara vått i marken. Därför är det bra att ha stövlar.

  Hitta hit

  Vi samlas vid ängsladan nära Vindbrons fäste, infart från gamla Stockholmsvägen. Du kan också ta cykelvägen längs Fyrisåns östra sida.

  Arrangörer för slåtterdagen är Uppsala kommun i samarbete med Danmarks hembygdsförening, Uppsala naturskyddsförening och Upplands naturguider.

  Fäll ihop
 4. Stigar och leder


  Linnéstigarna Danmarksvandringen och Ultunavandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Årike-Fyris friluftsområde går två av dessa vandringar, Danmarksvandringen och Ultunavandringen.
  Läs om vandringarna på linnestigarna.se

  Fäll ihop
 5. Djur och natur


  Landhöjningen har skapat dessa bördiga marker som under lång tid använts som ängsmark. Tack vare att Kungsängens naturreservat bildades 1951 har en del av ängsmarken bevarats. Den riskerar annars att växa igen. Här blommar Upplands landskapsblomma kungsängsliljan rikligt i slutet av maj.

  Fågelskådning vid Övre Föret

  Övre Föret är en rest av Aros-fjärden som tidigare var en betydligt större sjö. Ängsmarkerna kring Kungsängen och Övre Föret är viktiga för fågellivet. Från fågeltornet på den västra sidan kan du se den bruna kärrhöken, kricka, knipa, storskrake, tofsvipa, storspov, brushane, gulärla, tornfalk och kanske en jorduggla.

  Det finns också en fågelplattform vid Sävjaåns mynning.

  Fågeltornet vid Övre Föret är ett smultronställe i naturen.
  Folder om smultronstället fågeltornet vid Övre Föret (PDF, 435 KB)

  Djurgårdsskogen och Nåntuna lund

  Intill ängslandskapet ligger Djurgårdsskogen som är ett strövvänligt och variationsrikt skogsområde. I Djurgårdsskogen hittar du Gröna stigen med tio stationer där du kan lära dig saker om skogen.

  I den södra delen av området ligger Nåntuna lunds naturreservat och ett gravfält från järnåldern.

  Fäll ihop
 6. Historia


  Åriket har en lång och intressant historia. Namn som Ultuna och Nåntuna vittnar om att platserna har varit forntida boplatser.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

  Fäll ihop
Visa alla Friluftsområden och naturreservat