Friluftsområden och naturreservat

Uppsala kommun har ett antal friluftsområden och naturreservat.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om områdena.
Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt.

 

Ett hundratal personer vid stranden och i vattnet vid Sandviksbadet, Björklinge friluftsområde. Björklinge friluftsområde

Björklinge friluftsområde ligger vid Långsjön, 20 kilometer norr om Uppsala. 

Ett flertal personer sitter gruppvis på gräsmattan eller badar från stranden eller flytbryggan vid Fjällnorabadet. Fjällnora friluftsområde

Fjällnora är ett mångsidigt naturområde för aktiviteter året om.

Två forngravar i Gamla Uppsalastråkets friluftsområde. Gamla Uppsalastråkets friluftsområde

Den 30 meter höga Tunåsen i Gamla Uppsalastråkets friluftsområde bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte bort.

Gräsyta och hage i Gränbyparkens friluftsområde. Gränbyparkens friluftsområde

Gränbyparken är det största grönområdet i stadens östra delar. 

Stora gräsytor och ängar framför vattnet i Hammarskogs friluftsområde. Hammarskogs naturreservat

Hammarskogs naturreservat ligger cirka 10 kilometer sydväst om centrala Uppsala.

En tjej rider på en häst i Hågadalen-Nåstens naturreservat. Hågadalen-Nåstens naturreservat

Hågadalen-Nåstens naturreservat har en artrik natur och många fornlämningar.

En stig genom skogen i Kronparken. Kronparkens naturreservat

Namnet Kronparken kommer från att skogen en gång var en kronopark, ett område för kunglig jakt.

Grillplatsen vid Lunsentorpet. Två personer cyklar i bakgrunden. Norra Lunsen naturreservat

Naturreservatet Norra Lunsen är ett 1,3 kvadratmil stort område bestående av skogs- och myrmarker.

Gräsplaner och fotbollsmål i Pilsbo friluftsområde. Pilsbo friluftsområde

Pilsbo friluftsområde ligger vid Skofjärden mitt emot Skoklosters barockslott.

En stig genom höstskog i Stabby backe och Stabbyskogens friluftsområde. Stabby backe och Stabbyskogens friluftsområde

Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka tre kilometer väster om centrala Uppsala.

En vägskylt i Stadsskogens naturrseservat. Stadsskogens naturreservat

I Stadsskogen kan du uppleva naturen och upptäcka djur och växter mitt i centrala Uppsala.

Ett vindskydd och en grillplats i Storskogens friluftsområde. Storskogens friluftsområde

Storskogen är ett natur- och friluftsområde mellan Jälla och Storvreta i nordöstra Uppsala.

En förskolegrupp promenerar upp för Sunnerstagropen i Sunnerstaåsens friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde

Sunnerstaåsen är ett mångsidigt naturområde för aktiviteter året om.

Öppna gräsytor med bänkar framför ett stort vitt hus i Ulva kvarn friluftsområde. Ulva kvarn friluftsområde

Ulva kvarn är en kulturbygd som har vuxit upp kring Fyrisåns forsar, strax norr om Uppsala.

En kvinna och en pojke läser en skylt vid ett viltvatten i Vedyxaskogens friluftsområde. Vedyxaskogens friluftsområde

Vedyxaskogen är ett friluftsområde med till exempel det populära utflyktsmålet vid viltvattnet.

En stig genom Vårdsätraskogen. Vårdsätra skogs friluftsområde

Vårdsätra skog innehåller många naturtyper och ett rikt fågelliv. 

En Kungsängslilja i gräset. Årike Fyris naturreservat

Årike Fyris kallas området som sträcker sig längs Fyrisån mellan Kungsängsbron och Flottsund.

Kontakta kontaktcenter

Öppettider
Måndag 7.30–17.00
Tisdag, onsdag, fredag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–19.00

Telefon: 018-727 00 00
Besöksadress: Besöksadress:  Stationsgallerian, Stationsgatan 12, Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala