Friluftsområden och naturreservat

Uppsala kommun har ett antal friluftsområden och naturreservat.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om områdena.
Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt.

Björklinge Björklinge friluftsområde

Björklinge friluftsområde ligger vid Långsjön, 20 kilometer norr om Uppsala. 

Fjällnora friluftsområde Fjällnora friluftsområde

Fjällnora är ett mångsidigt naturområde för aktiviteter året om.

Forngravar i Tunåsen Gamla Uppsalastråkets friluftsområde

Den 30 meter höga Tunåsen i Gamla Uppsalastråkets friluftsområde bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte bort.

Gränbyparken Gränbyparkens friluftsområde

Gränbyparken är det största grönområdet i stadens östra delar. 

Hammarskog, vinter Hammarskogs friluftsområde

Hammarskogs friluftsområde ligger cirka 10 kilometer sydväst om centrala Uppsala.

Hågadalen Hågadalen-Nåstens naturreservat

Hågadalen-Nåstens naturreservat har en artrik natur och många fornlämningar.

Kronparken Kronparkens friluftsområde

Namnet Kronparken kommer från att skogen en gång var en kronopark, ett område för kunglig jakt.

Norra lunsen Norra Lunsen naturreservat

Naturreservatet Norra Lunsen är ett 1,3 kvadratmil stort område bestående av skogs- och myrmarker.

Pilsbo friluftsområde Pilsbo friluftsområde

Pilsbo friluftsområde ligger vid Skofjärden mitt emot Skoklosters barockslott.

Stabby backe Stabby backe och Stabbyskogens friluftsområde

Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka tre kilometer väster om centrala Uppsala.

Stadsskogen Stadsskogens naturreservat

I Stadsskogen kan du uppleva naturen och upptäcka djur och växter mitt i centrala Uppsala.

Storskogen Storskogens friluftsområde

Storskogen är ett natur- och friluftsområde mellan Jälla och Storvreta i nordöstra Uppsala.

Pulkaåkare i Sunnerstagropen. Foto: Ana Vera Burin Batarra Sunnerstaåsens friluftsområde

Sunnerstaåsen är ett mångsidigt naturområde för aktiviteter året om.

Ulva kvarn Ulva kvarn friluftsområde

Ulva kvarn är en kulturbygd som har vuxit upp kring Fyrisåns forsar, strax norr om Uppsala.

Vedyxaskogen Vedyxaskogens friluftsområde

Vedyxaskogen är ett friluftsområde med till exempel det populära utflyktsmålet vid viltvattnet.

Vårdsätraskogen Vårdsätra skogs friluftsområde

Vårdsätra skog innehåller många naturtyper och ett rikt fågelliv. 

Årike Fyris under vintern Årike Fyris friluftsområde

Årike Fyris kallas området som sträcker sig längs Fyrisån mellan Kungsängsbron och Flottsund.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala