Offentlig konst

 1. I korthet


  Kommunen ansvarar för offentlig konst i staden och ny konstnärlig gestaltning i samband med olika byggprojekt. Vi ansvarar också för konst på kommunala institutioner, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden.

  Läs riktlinjerna för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst.

  Bok om den offentliga konsten – Staden genom konsten

  Om du vill se mer av Uppsalas offentliga konst så har kulturnämnden tagit fram en bok om konstverken som heter Staden genom konsten. Boken innehåller stadens och kommunens konst och en översiktlig karta över alla verk. 

  Staden genom konsten. Författare: Lisen Hessner

  Staden genom konsten. Text: Lisen Hessner, foto: Bo Gyllander.

  Boken finns till försäljning i Uppsala konstmuseums reception.
  Konstmuseets öppettider hittar du på konstmuseum.uppsala.se

  Fäll ihop
 2. Ny offentlig konst


  Exempel på ny offentlig konst.

  Fåglarna ser allt – konstverk i gång- och cykeltunnel

  • Konstverket Fåglarna ser allt

   En del av konstverket Fåglarna ser allt.

  • Invigning av konstverket Fåglarna ser allt.

   Invigning av konstverket Fåglarna ser allt.

  Konstverket Fåglarna ser allt finns i gång- och cykeltunneln i kvarteret Heimdal, i närheten av polishuset. Konstnären Carina Marklund har skapat ett 18 meter långt konstverk i textil. Det har sedan fotograferats och förts över på dibondskivor. Konstverket i tunneln är totalt 28,5 meter långt.

  Motivet anknyter till platsens historia. I närheten låg nämligen Hästens skofabrik som tillverkade skor mellan åren 1914 och 1968.

  Konst för Tiundaskolan

  • Skiss, Jenny Nolstam

   Skiss, Jenny Nolstam

  • Lerpressen, Anton Alvarez

   Lerpressen, Anton Alvarez

  • Kakel, Erika Lövqvist

   Kakel, Erika Lövqvist

  Jenny Nolstam, Anton Alvarez och Erika Lövkvist har skapat ny konst för den nya Tiundaskolan i Luthagen som nu tar form. Konsten kommer att finnas på skolgården, i idrottshallen och i entrén inomhus.

  Stadsträdgården – Maadteraahkas döttrar  

  • Maadteraahkas döttrar. Konstnär Carola Grahn

   Maadteraahkas döttrar. Konstnär Carola Grahn.

  • Informationsskylt om Maadteraahkas döttrar. Konstnär Carola Grahn

   Informationsskylt om Maadteraahkas döttrar. Konstnär Carola Grahn

  Den sydsamiska konstnären Carola Grahn har i samarbete med Augmented Art (Mario Adamson och Åsa Sandzén) skapat ett virtuellt konstverk med tre kraftfulla samiska väsen som berättar om Statens institut för rasbiologi i Uppsala på 20- och 30-talet.

  Ladda ner appen via Google play
  Ladda ner appen via iTunes

  Lasseby gärde – Filosoferna

  Adress: Birkagatan 20, inne på gården

  • Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

   Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

  • Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

   Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

  • Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

   Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

  • Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

   Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

  • Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

   Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

  • Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

   Konstverket Filosoferna av Kristina Schmid. Foto: Qimage

  • Lasseby gärde. Foto: Qimage

   Lasseby gärde.

  Konstnären Kristina Schmid har med anledning av Uppsalahem 70 år skapat ett konstverk för deras allra första bostadsområde, Lasseby gärde. Konstverket Filosoferna är 12 små figurer placerade runt dammen mitt i området. Där står de som om de samtalar lågt och kontemplativt, nyfiket iakttagande sin omgivning. Dammens porlande vatten ackompanjerar det fridfulla intrycket. Konstnären har låtit figurernas färggranna klänningar ta upp Gunnar Leches omgivande fasader, och här och var syns Uppsala-Ekebys keramik ha inspirerat till uttryck och mönster.

  Konstprojektet har arbetat utifrån kommunens riktlinjer under projektledning av avdelningen för strategi & omvärld, offentlig konst.

  Fäll ihop
 3. Konststråk i Uppsala


  Här hittar du tips på konstvandringar, så kallade konststråk, med olika teman.

  Se alla konststråk och vilka konstverk som ingår.

  Fäll ihop
 4. Guidade konstvandringar


  Följ med när kommunens intendenter för offentlig konst en serie konstverk i staden längs stråk eller som enskilda verk.

  Se program för guidade konstvandringar i Uppsala.

  Fäll ihop
 5. Offkonsten! c/o Teatergalleriet – utställningar om offentlig konst


  Offkonsten! c/o Teatergalleriet finns en trappa upp på Uppsala stadsteater och visar utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst, idéer, processer, exempel på kollektioner för institutioner, pedagogiskt arbete och konst ur samlingarna. 

  Se öppettider och program på Uppsala stadsteaters webbplats. 

  Visning i Offkonsten! c/o Teatergalleriet

  Visning i Offkonsten! c/o Teatergalleriet.

  Fäll ihop
 6. Konstnärer kan registrera sig i konstnärsbanken


  Du som är proffessionellt utövande konstnär kan registrera dig i konstnärsbanken. Konstnärsbanken finns i åtanke när vi arbetar med kommunens offentliga konst.
  Registrera dig i konstnärsbanken

  Fäll ihop
 7. Vandringsutställningar för förskolor, skolor och vårdboenden


  Vi har flera vandringsutställningar med konst som förskolor, skolor och vårdboenden kan boka för cirka fyra veckor åt gången. Konsten blir en del av elevernas, de boendes och besökarnas vardag. 

  Utställningarna är kostnadsfria och omfattas av kommunens försäkring. Vi hjälper till att transportera och hänga upp konsten.

  Vandringsutställningar för förskolor och skolor

  Vandringsutställningarna för förskolor och skolor är anpassade efter läroplanen och kan användas i undervisningen. 
  Läs om utställningarna eller boka på kubikuppsala.se

  Vandringsutställningar för vårdboenden

  För vårdboenden har vi producerat utställningen Välbekant och nybekant – nio konstverk som vill vara både välbekanta och lite nybekanta.

  Vandringsutställningen Välbekant och nybekant. Foto: Stewen Quigley

  Vandringsutställningen välbekant och nybekant. Foto: Stewen Quigley

  Utställningen består av tre trekantiga skärmar som står direkt på golvet. Ni behöver kunna lagra packlådor hos er under utställningsperioden.

  En av de medverkande konstnärerna, Ira Löfman, kan komma och läsa poesi inspirerad av konstverken i utställningen. Vid intresse, kontakta Ira Löfman på telefon 076-816 88 73.

  Boka utställningen genom att kontakta Mikaela Granath, assisterande intendent för offentlig konst.
  Telefon: 018-727 17 98
  E-post: mikaela.granath@uppsala.se

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor om den offentliga konsten.
  Gör en felanmälan om du upptäcker fel på något av konstverken kommunen ansvarar för.

  Offentlig konst på Instagram: offentligkonstuppsalakommun

  Kontakta kulturförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop