Speakers corner

Speakers corner är en plats där du kan synas och höras. Tanken är att platsen kan användas spontant för politik, poesi, sång eller debatt. Podiet är normalt placerat framför Uppsala Konsert & Kongress mot Storgatan.

Om det är flera som samtidigt vill använda Speakers corner finns en tidsbegränsning. Efter 15 minuter får du lämna plats till nästa talare eller artist.

Om du vill hålla torgmöte eller liknande från Speakers corner måste du som för andra platser ansöka om tillstånd hos polisen. Den som får sitt tillstånd beviljat har företräde till platsen.

I övrigt gäller ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna.