Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Ansökan om offentlig konst för kommunala bolag

Du som tillhör ett kommunalt bolag i Uppsala kommun kan ansöka om offentlig konst i samband med byggprojekt.

Kommunens konst kan visas på:

 • platser som har många offentliga besökare
 • platser som är tillgängliga för allmänheten
 • platser med verksamhet som inriktar sig till barn och ungdomar.

Ansökan är inte möjlig för ytor som endast är till för hyresgäster till exempel trapphus eller innergårdar.

Avdelningen för offentlig konst vid kulturförvaltningen projektleder arbetet enligt kommunens riktlinjer för offentlig konst. 

Kostnad och ansvar

Du behöver inte betala någon hyra för konsten. 
Kulturförvaltningen ansvarar för:

 • att inskickad ansökan behandlas av avdelningen för offentlig konst och kulturnämnden
 • investeringsmedel för projektet
 • projektledare som leder arbetet med konstprojektet samt dialogarbeten med bolagets konstkommitté 
 • informationsskyltar
 • att ta fram gemensamt avtal för drift och underhåll
 • konsten kommer att ägas av kulturnämnden och ingå i Uppsala kommuns samling av offentlig konst. 
 • Kulturförvaltningen bekostar och ombesörjer konservering av konstverk
 • skötselanvisningar för konsten.

Du som söker ansvarar för:

 • att utse en konstkommitté på två till tre personer från bolaget. Representanterna ska ha mandat att ta beslut om urval och placering med hjälp av kulturförvaltningens projektledare. Tänk på könsfördelningen bland representanterna. Konstkommitté ska kunna delta i möten under projekttiden. Om konsten ska hängas där barn och ungdomar vistas ska  representanter för dessa också ingå.
 • en projektledare från bygget samordnar byggprojektet och säkerställer att konsten integreras. Personen ska också fungera som kontaktperson mot kulturförvaltningen och utsedd konstnär. 
 • att bolaget bekostar och ombesörjer drift och kontinuerligt underhåll enligt överenskommelse.
 • att bistå med kontakter till konstruktör och arkitekter vid ny- och ombyggnad.
 • belysning vid behov.
 • att delta vid slutbesiktning.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Obligatoriska uppgifter
Namn
Namn
Uppgifter om byggprojekt
Information vid ombyggnation
Fyll i konstnär, titel och tillkomstår, (om du inte vet skriv "vet ej").
Fyll i datum, om du inte vet skriv "vet ej".
Bilagor

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kulturnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att de kommunala bolagen ska kunna ansöka om ny offentlig konst hos kulturförvaltningen. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden avtal. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.