Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Offentlig konst i Uppsala är konst på allmän plats, på gator, torg och i parker. Den omfattar över 9 000 verk som finns placerade i våra offentliga miljöer, på äldreboenden, på förskolor, skolor, bibliotek och arbetsplatser.

Offentlig konst är allas konst 

Offentlig konst finns på platser som tillhör oss alla. Konst väcker tankar och känslor. Den kan bryta invanda mönster, skapa debatt och ge platser nya dimensioner. Genom dialog med invånare och konstnärer ökar vi mångfalden av konstnärliga uttryck. Konst är en viktig del av vår demokrati och en del av FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Konst ger fler perspektiv på livet och världen.

1 av 8
Emm Bärring
Emm Berring Väft, Seminarietunneln. Foto: Pär Fredin.

Bildspelet visar några exempel på konstverk i Uppsala.

Offentlig konst i Uppsala tas fram i dialog och samråd med närboende eller på andra sätt berörda. Varje konstverk tas fram med en specifik plats och verksamhet i åtanke med förhoppning om att konstverket ska inspirera till reflektion och bidra till en bättre miljö.

Allt arbete med offentlig konst i Uppsala är reglerat av kommunens riktlinjer. Pengar till offentlig konst beräknas enligt enprocentsmodellen. I Uppsala betyder det att 1 procent av investeringsutgifterna för om- ny- och tillbyggnader avsätts för konst. Det gäller framförallt investeringar i gator, torg, skolor, förskolor, idrottshallar och administrativa byggnader.

Riktlinje för beräkning av 1 procent, offentlig konst. (PDF, 558 KB)

Samlingen av offentlig konst

Samlingen av offentlig konst ägs av kulturnämnden. Samlingen uppgår till omkring 9000 verk varav cirka 140 är placerade på allmän platsmark, till exempel i parker och på torg. 90% av konsten är utplacerade i offentliga miljöer i till exempel skolor, äldreboenden, bibliotek och arbetsplatser. Övrig konst finns i ett konstmagasin för konservering, registrering, omplacering och magasinering.

Uppsala kommun använder ett digitalt konstregistersystem. I konstregistret finns information om konstnärsnamn, verkstitel, mått, material, var varje enskilt verk finns placerat och dokumentation kring konservering och skador. Här kan även information om konstnären registreras för att skapa förutsättningar för ett statistiskt underlag, till exempel könsidentitet, där syftet i det fallet är att skapa en jämställd konstsamling.

Vi tar hand om konsten 

Kommunens enhet för offentlig konst ser till att det kommer ny konst på nya platser i hela kommunen och tar hand om och förvaltar den konst vi har.

1 av 2
Trutar före
Före konservering, Trutar av Uncas Liljefors.Foto: Luciano Escanilla.

Bildspelet visar

Trutar före och efter konsververing.

Underhåll av konsten

Samlingen av offentlig konst i Uppsala kommun omfattar över 9 000 verk. Konstsamlingen består av utomhuskonst, byggnadsanknuten konst samt löskonst som finns placerade våra offentliga miljöer och institutioner inom Uppsala kommun.

Genom regelbundet underhåll av konstsamlingen bibehålls samlingens konstnärliga, ekonomiska och kulturhistoriska värden. För konsten i utomhusmiljö och för byggnadsanknuten konst finns en underhållsplan med regelbunden tillsyn och skötsel som genomförs av en konservator.

Varje år genomförs även större konserveringsarbeten för ett utvalt antal konstverk. Till detta kommer också akuta insatser på grund av skadegörelse. Det är möjligt att felanmäla skadegörelse på konstverk: Felanmälan - Uppsala kommun, app eller via telefon 018 727 00 00.

Ansök om offentlig konst

Du som tillhör ett kommunalt bolag i Uppsala kommun kan ansöka om offentlig konst i samband med byggprojekt.

Ansök om offentlig konst

Kontakta offentlig konst
Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Besöksadress: Drottning Christinas väg 1 E.
Postadress:
Postadress: Uppsala kommun, Kulturförvaltningen 753 75 Uppsala.

Nyheter om konst, kultur och sevärdheter

 • Konstinvigning på IFU Arena

  Fredag 22 april klockan 14.00 blir det invigning av konstnärens Saadia Hussain konst på IFU Arena i Gränby. Hussains stora konstprojekt har hon skapat tillsammans med besökare, anställda på IFU Arena och elever från Kvarngärdesskolan.

 • Konsert för fred

  Måndag 28 mars anordnas en fredskonsert i Universitetsaulan. Intäkterna går oavkortat till Radiohjälpen för humanitär hjälp i Ukraina.

 • På Tjejsnack i Gottsunda blir tjejers idéer verklighet

  Varje fredagskväll deltar femton tjejer i åldrarna 12-16 år i Tjejsnack på Gottsunda dans & teater. Tjejsnack är en öppen verksamhet där deltagarna själva får komma med idéer på teman, workshops, aktiviteter, gäster och samtalsämnen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Historiskt centrum

  Slottets och stadens historia ska berättas för alla som bor i, verkar i och besöker Uppsala kommun. Därför skapas nu ett historiskt centrum, där den historiska miljön på Uppsala slott ska bli mer tillgänglig för alla. Det utvecklas 2022–2024.

 • Uppsala kommun ska ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår

  I januari 2021 beslutade kommunstyrelsen att Uppsala kommun ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029. Målet är att ge kulturen en central plats i en historisk utveckling av staden.

 • Låt kulturen strömma

  Här får du tips om hur du kan strömma kultur.

Så arbetar vi med konst, kultur och sevärdheter

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.