Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Konst när Uppsala växer

  Offentlig konst är en viktig del av Uppsalas utveckling och här tas konstnärlig kompetens till vara i tidigt skede under byggprocesserna. Det kan handla om konstnärliga förstudier, dialoger, medskapande med invånare eller pedagogiska projekt.

  Projekten utgår från landsbygden såväl som i ytter- och innerstaden. När konstnärliga perspektiv är en del av samhällsbyggandet är det möjligt att skapa unika miljöer och mötesplatser. Offentlig konst är identitetsskapande och möjliggör konstupplevelser för alla människor dygnet runt.

 2. Konst i Rosendal

  Den offentliga konsten i stadsutvecklingsprojekt Rosendal berättar om området genom olika konstnärliga perspektiv. Allt arbete med konsten sker utifrån Rosendals konstprogram som fokuserar på Rosendals natur- och kulturvärden.

  En viktig del i projektet är de dialoger med invånare som sker under processen för att ta vara på viktiga tankar för konsten. Dialogen har hittills bestått av öppna dialogtillfällen, en skissutställning samt pågående dialogprojekt med studenter på Rosendalsgymnasiet sedan 2018.

  Konst i Rosendal på natten

  I två av konstprojekten sker också utbyte med forskare från Uppsala universitet. Det är forskare från institutionen för cell- och molekylärbiologi, Institutionen för ekologi och genetik samt Institutionen för organismbiologi som har deltagit i utbytet. Flera av konstverken som tas fram har också hållbarhet som en röd tråd.

  Samarbeten med byggaktörer

  I Rosendal satsar Uppsala kommun på offentlig konst tillsammans med flera byggaktörer i området. Wallenstam, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB deltar i satsningen och Byggvesta har tagit fram en stor muralmålning i Rosendals norra del. Offentlig konst planeras nu för flera andra delar av området.

  Läs mer om Rosendal på byggwebben.

 3. Konst i Östra Salabacke

  Den offentliga konsten är en del av den fortsatta utvecklingen av Östra Sala backe. Fokus för arbetet med offentlig konst är natur, biologi och vetenskap som inspireras av det nya gröna Östra Sala backe som växer fram.

  Konstprogrammet lyfter också fram platsens historia och relationen till de omkringliggande stadsdelarna och landsbygden. Området har offentliga konstverk sedan tidigare som kommit på plats i samband med utbyggnaden, verk från 1950- och 1990-talet.

  Tillfällig offentlig konst har skapats för att reflektera över kulturlandskapet och dess förändringar. Det skedde under 2016 av konstnärerna Mats Wilhelm, David Andrén och My Lindh, läs mer om dessa under rubriken Tillfällig offentlig konst. Dialoger för Östra Sala backe har förts med invånare genom enkätundersökningar och workshops 2013 samt vid en byggmässa 2017.

  Konst i östra sala backe

  På plats finns idag konstverket ”Pappersresan” av konstnären Fideli Sundqvist som gestaltar de kringliggande Linnéstigarna och Linnés lärjungars vetenskapliga resor i världen. Under våren 2021 anläggs också konstnären Fredrik Paulsens konstverk med ”Fenomen”. Det är en mötesplats där konstverket också också har funktionen av en soffgrupp. Inspirationen är geologiska och biologiska former. 

  Läs mer om Östra Salabacke på byggwebben.

 4. Konst i Ulleråker

  Konst i Ulleråker
  Ett omfattande stadsutvecklingsprojekt pågår i Ulleråkerområdet. Här har konstnärer arbetat tidigt i processen med konstnärliga förstudier och dialogarbeten som på olika sätt reflekterar kring Ulleråkers historia, nutid och framtid. Allt sker utifrån Ulleråkers konstprogram KUR – Konst Ulleråker.

  Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och till Fyrisån.

  De första två konstprojekten tar tillvara några av de tallar som fällts i området som får leva vidare som konstverk. Här har ett samarbete skett med Hammarskogs snickeri. I området kommer flera kvarter att växa fram. Konst planeras såväl till grönområden, parker och torg såväl som i anslutning till den gamla begravningsplatsen och årummet.

  Läs mer om Ulleråker på byggwebben

 5. Konst på landsbygden

  Konst i förskola
  Uppsala kommuns översiktsplan och landsbygdsprogram lyfter vikten av en levande landsbygd. Här är offentlig konst en del av utvecklingen och de första områden som får ny offentlig konst är Södra Gunsta, Storvreta, Bälinge, Järlåsa och Björklinge.

  Alla konstprojekt startar med att ett konstprogram tas fram. I samband med det genomförs dialoger med boende och föreningar för att ta vara på tankar och idéer om vad konst kan vara.

  Fler projekt har startats på landsbygden. Några av dessa projekt är konst inom projektet Äldrevänlig kommun, Storvreta idrottshall, Lindbackens förskola, Danmarks förskola eller Ramsta förskola.

  Se filmen om konst på landsbygden.

   

Nyheter om konst, kultur och sevärdheter

 • Måla fritt på KAP i sommar – öppen vägg är på plats

  Under sommaren 2021 står en öppen konstvägg på KAP-området vid Kungsängsbron. Här kan Uppsalabor fritt använda ytorna för olika typer av kreativa uttryck. Den öppna väggen är på plats tillfälligt och tas ner i mitten av september. Därefter utvärderas projektet.

 • Upplev naturen med Biotopia – inne och ute

  Efter stängning på grund av pandemin och byte av belysning så är Biotopia nu öppet igen. Under sommaren arrangeras aktiviteter även utanför museet och ute i naturen.

 • Spela Pelles Äventyr i Uppsala

  Nu kan semesterfirare och Uppsalabor spela Pelles Äventyr och få en digital spelupplevelse på två fysiska platser i Uppsala. Spelet har tagits fram för att locka familjer till Uppsala och kompletterar de många andra aktiviteter och upplevelser som finns med koppling till berättelserna om Pelle Svanslös.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Uppsala kommun ska ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår

  I januari 2021 beslutade kommunstyrelsen att Uppsala kommun ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad år 2029. Målet är att ge kulturen en central plats i en historisk utveckling av staden.

 • Låt kulturen strömma

  Här får du tips om hur du kan strömma kultur.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med konst, kultur och sevärdheter

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.