Konststråk i Uppsala

På den här sidan hittar du tips på konstvandringar, så kallade konststråk, med olika teman. 

Kommunen ansvarar för offentlig konst i staden och ny konstnärlig gestaltning i samband med olika byggprojekt.  Kontakta kulturförvaltningen om du har frågor om konstverken.

Gör en felanmälan om du upptäcker fel på något av konstverken kommunen ansvarar för.

Fundament Konststråk – Det oväntade mötet

En konstvandring som består av konstverk som kan ge en oväntad tanke i ett oväntat eller ovant möte. Vandringen börjar i Botaniska trädgården och går ner genom Slottsbacken och bort till Luthagen. Stråkets längd: cirka 5,4 kilometer.

Befrielsen Konststråk – Fred

Konstvandring som visar hur fred och konflikt har lämnat spår i den offentliga konsten i Uppsala. Stråket börjar nedanför Uppsala slott och tar dig vidare genom Carolinaparken bort mot Uppsala universitet. Stråkets längd: cirka 1 kilometer.

Gatumusikanter Konstvandring med genusperspektiv

Konstvandring som uppmärksammar kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala. Vandringen börjar och slutar vid Resecentrum. Stråkets längd: cirka 3,7 kilometer.

Minnesmärke över Fadime Konststråk – Om ursprung och identitet

En konstvandring som innehåller verk med kopplingar till etnicitet, identitet och rätten att välja sin egen väg i livet. Stråket leder från Carolinaparken, ner till Fyrisån och vidare bort mot Tullgarnsparken. Stråkets längd: cirka 2,2 kilometer.

Grisbrunnen Konststråk – Platsens historia

En konstvandring som synliggör platsens historia och den verksamhet som tidigare funnits där. Vandringen börjar vi Mimmi Ekholms plats, går genom Luthagen och centrala staden och slutar vid Kungsängstorg. Stråkets längd: cirka 3,2 kilometer.

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala