Bror Hjorths hus

Bror Hjorths hus är ett museum i Uppsala, där konstnären Bror Hjorth bodde och arbetade i tjugofem år. 

I museet kan du se Bror Hjorths konst och tillfälliga utställningar, lyssna på föredrag och konserter eller delta i skapande verksamhet.

Information om utställningar, öppettider och evenemang hittar du på brorhjorthshus.se.