Intresseanmälan för att boka idrottsanläggning för ett evenemang

Du som vill anordna ett evenemang i någon av kommunens idrottsanläggningar ska först göra en intresseanmälan.

I samband med evenemanget kan du också boka övernattning eller andra tjänster, till exempel catering, internet, städservice, flytt, transport, parkering och parkeringstillstånd.

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Ange både förnamn och efternamn.
Inklusive tid för att ställa iordning anläggningen/lokalen.
Ange antal med siffror.
Bocka i de tjänster du är intresserad av.
Ange både förnamn och efternamn.
Inklusive tid för att ställa iordning anläggningen/lokalen.
Ange antal med siffror.
Bocka i de tjänster du är intresserad av.
Inklusive tid för att ställa iordning anläggningen/lokalen.
Ange antal med siffror.
Bocka i de tjänster du är intresserad av.
Ange personnumret i formatet ÅÅMMDD-XXXX
Inklusive tid för att ställa iordning anläggningen/lokalen.
Ange antal med siffror.
Bocka i de tjänster du är intresserad av.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera bokningar. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

För att underlätta hantering av framtida bokningar kan fakturauppgifterna komma att sparas. Uppgifterna används inte i något annat syfte än att fakturera lokalbokningar.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.