Ridvägar

Det finns ett antal ridleder och ridstigar i Uppsala. I foldrar om kommunens friluftsområden och naturreservat finns information om var du kan rida på markerade leder.

Du får inte rida på gång- och cykelvägar och inte heller på Gula stigen, Linnéstigarna eller på motions- och skidspår.  

Se ridvägar på karta

Se ridvägar i Hågadalen-Nåstens naturreservat (PDF, 4 MB)

Se ridvägar i foldern för Stadsskogens naturreservat (PDF, 1 MB)

Se ridvägar i foldern för Vedyxaskogens friluftsområde (PDF, 388 KB)

Ridning och allemansrätten

Det är tillåtet att rida nästan vart som helst i naturen. Men eftersom ridning kan slita hårt på marken är det viktigt att du tar hänsyn till mark och allemansrätt.

Läs om ridning och allemansrätt på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala