Odla i Uppsala

 1. I korthet


  Inspirationsbild odling

  Det finns olika former av odling på kommunens mark i Uppsala. Du kan till exempel odla på en kolonilott, du kan köpa en koloniträdgård eller starta en stadsodling. Vill du starta en ny odling på kommunens mark krävs det bland annat att du startar en förening.

  Fäll ihop
 2. Regler för fritidsodling


  20 november 2019 beslutade kommunstyrelsen om nya regler för fritidsodling i Uppsala kommun. De nya reglerna ersätter tidigare riktlinjer för fritidsodling. De nya reglerna innebär några större förändringar.
  Läs de nya reglerna för fritidsodling i Uppsala kommun

  Fäll ihop
 3. Vem kan odla


  Koloniträdgårdar är till för kommunens invånare. Därför ställer kommunen krav på att du ska vara folkbokförd i Uppsala kommun för att få teckna avtal för en koloniträdgård. Om du flyttar får du behålla ditt avtal med föreningen.

  Även för odlingslotter ska du i regel vara folkbokförd i Uppsala men undantag kan göras för till exempel studenter.

  Fäll ihop
 4. Olika former av odling


  Det finns olika former av odling. Här beskriver vi vad de olika formerna innebär. 

  Odlingsområde: Samlande begrepp för områden som upplåts för fritidsodling.

  Koloniträdgård: Jordlott (200– 500 kvadratmeter) som upplåts för odlingsverksamhet och där en liten stuga får uppföras. Jordlotten är vanligen mindre än 25 kvadratmeter.

  Odlingslott/kollektivodling för privat odling: Jordlott som upplåts för odlingsverksamhet och där ingen byggrätt finns. Jordlotten är vanligen cirka 60 kvadratmeter stor. 

  Stadsodling, kollektivodling för gemensam odling och övrig odling: Stadsodling innebär att odling av gemensam karaktär sker på allmän platsmark i stadsmiljöer. Odling av gemensam karaktär innebär till exempel att alla är välkomna att skörda av det som odlas. 

  Fäll ihop
 5. Koloni- och odlingslottsföreningar


  I Uppsala finns det 20 odlingslottsföreningar, fyra koloniträdgårdsföreningar med stugor och en alternativ förening med stadsodling. Du kan också vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp att komma i kontakt med odlingsföreningar. 

  Här hittar du kontaktuppgifter till föreningarna.

  Ekebyodlarna      
  E-post: ekebyodlarna.uppsala@gmail.com
  Facebook: Ekebyodlarna
  Hitta på karta

  Engströmsodlarna
  E-post: engstromsodlarforening@gmail.com
  Facebook: Engströmsodlarna
  Hitta på karta

  Flogstaringens odlarförening
  E-post: flogstaringen@hotmail.com
  Webbplats: flogstaringen.wordpress.com
  Hitta på karta

  Gränby Odlarförening
  E-post: anna.thavenius@outlook.com
  Hitta på karta

  Hällbyvallsodlarna
  E-post: info@hallbyvallsodlarna.se
  Webbplats: hällbyvallsodlarna.se
  Hitta på karta

  Koloniföreningen Gottsundagipen
  E-post: gottsundagipen@gmail.com
  Webbplats: gottsundagipen.se
  Hitta på karta

  Kvarnbo Ängar odlarförening
  E-post:lena@kvarnboangar.com
  Webbplats: www.kvarnboangar.com
  Hitta på karta

  Kvarngärdets odlarförening
  E-post:kontakt@kvarngardetodlarna.se
  Webbplats: www.kvarngardetodlarna.se
  Hitta på karta

  Lyckans lotter (Storvreta)
  E-post: bengtbromark@hotmail.com
  Hitta på karta

  Matparken
  E-post: matparken@gmail.com
  Webbplats: matparken.se
  Hitta på karta

  Norden odlarförening
  E-post:odlingslottnorden@gmail.com
  Hitta på karta

  Norra Skogens Odlarförening
  E-post: heleeen@msn.com
  Webbplats: norraskogensodlarforening.wordpress.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Linné
  E-post:linne-owner@yahoogroups.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Nybyplantan  
  E-post: lars.hjertson@gmail.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Ulleråker
  odlarforeningenulleraker@gmail.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Von Bahr
  E-post: vonbahrodlarna@gmail.com
  Hitta på karta

  Ruddamsdalens odlarförening
  E-post: monica.h.ostman@comhem.se
  Hitta på karta

  Stenhagensodlarna
  E-post: khaltoamal@hotmail.com
  Hitta på karta

  Tunabergarnas Odlarförening
  E-post: tunabergarnas@gmail.com
  Facebook: Tunabergarnas Odlarförening
  Webbplats: tunabergarnas.blogspot.se
  Hitta på karta

  Årsta Blomman
  E-post: info@arstablomman.se
  Webbplats: www.arstablomman.se
  Hitta på karta

  Flora-Linnea koloniträdgårdsförening
  E-post: info@floralinnea.se
  Webbplats: www.floralinnea.se
  Hitta på karta

  Husbyborgskolonin
  E-post: husbyborgskollan@uppsala.com
  Webbplats: www.husbyborgskolonin.se
  Hitta på karta

  Tuna koloniträdgårdsförening
  E-post: kontakt@tunakolonin.se
  Webbplats: www.tunakolonin.se
  Hitta på karta

  Viola koloniträdgårdsförening
  E-post: violakoloni@hotmail.com
  Hitta på karta

  Flogsta Food
  E-post: flogstafood@gmail.com
  Facebook: FlogstaFood
  Hitta på karta

  Fäll ihop
 6. Så kan du komma igång


  Odla på odlingslott eller stadsodla

  Kommunen upplåter mark till odlingsföreningarna som i sin tur upplåter marken för odling till exempel genom enskilda lotter med nyttjanderätt eller större odlingar som medlemmarna sköter om tillsammans.

  Varje förening delar själva ut odlingslotterna till medlemmar och hanterar köerna. Kontakta föreningen du vill vara med i för att ställa dig i kö. 

  Köpa en kolonistuga

  Det finns fyra koloniträdgårdsområden där en förening arrenderar marken av kommunen och varje medlem köper sin kolonistuga. Föreningarna har olika sätt för hur man kan köpa en stuga. Kontakta dessa föreningar för information om hur du köper en stuga.
  Se kontaktinformation till föreningarna

  Starta en ny odling - så gör du

  1. Hitta lämplig mark att odla på

  Om du vill starta en ny odling behöver du hitta en lämplig plats att odla på. För att få reda på vem som äger marken kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen kan också ge förslag på lämplig mark att starta en odling på. Om marken tillhör kommunen och detaljplanen tillåter den typ av odling som ska startas så kan du lämna en skriftlig förfrågan till stadsbyggnadsförvaltningen. Om du vill starta en stadsodling på allmän plats är det viktigt att du i din förfrågan beskriver hur odlingen ska bedrivas och på vilket sätt den skiljer sig från odlingslotter.

  2. Starta en förening

  I nästa steg måste du starta en förening. För att få arrendera mark av kommunen måste det finnas en förening som motpart till kommunen. Föreningen ska vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer. Numret är föreningens identitetsnummer och används vid kontakter med kommunen och andra myndigheter.

  När du startat en förening behöver du bilda en styrelse och anta föreningens stadgar. För att Uppsala kommun ska teckna avtal med en förening krävs det att kommunen godkänt föreningens stadgar och att det finns protokoll från konstituerande möte. Protokollet ska visa följande

  • att föreningen bildats och antagit ett namn
  • att stadgar har antagits
  • att styrelse har valts
  • vilka som ingår i styrelsen
  • vem/vilka som är firmatecknare.

  Starta kommersiell odling

  För att arrendera mark av Uppsala kommun för odling i kommersiellt syfte måste du lämna en skriftlig förfrågan till markfastighet@uppsala.se. Skriv önskad plats och storlek på arrendet du söker.

  Fäll ihop
 7. Regler för trafik och parkering vid odlingsområden


  Trafik

  På gång- och cykelbanor får du bara gå, cykla eller åka moped klass II om du inte har särskild dispens. Du får inte heller köra motorfordon i terräng. Det gäller till exempel på gräsytor, i parker och skogsmark då det räknas till terräng.
  Läs om terrängkörningslagen

  Dispens för att lämna tung och skrymmande last

  Du kan i undantagsfall få muntlig dispens för att köra till odlingsområdet för att lämna tung och skrymmande last vid odlingslotten. Dispensen är bara till för att lämna av lasten och sedan direkt köra bort och parkera på tillåten plats.

  Ansök om dispens för att lämna tung och skrymmande last

  Kontakta kontaktcenter för att söka om dispens. Tänk på att ansöka i god tid innan du behöver köra din transport.

  Telefon: 018-727 00 00, fråga efter muntlig dispens.

  Du behöver lämna följande uppgifter i din ansökan:

  • förnamn och efternamn
  • telefonnummer
  • fordonets registreringsnummer
  • beskrivning av platsen där odlingslotterna är placerade
  • beskrivning av vad som ska transporteras.

  Uppgifterna som du lämnar behöver vi för att göra det möjligt för ett parkeringsbolag att övervaka.

  Parkering

  Parkering av fordon får endast ske på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera i terräng så som till exempel på gräsytor och i park- eller skogsmark.

   

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop