Odla i Uppsala

 1. I korthet


  Inspirationsbild odling

  Det finns olika former av odling på kommunens mark i Uppsala. Du kan till exempel odla på en kolonilott, du kan köpa en koloniträdgård eller starta en stadsodling. Vill du starta en ny odling på kommunens mark krävs det bland annat att du startar en förening.

  Fäll ihop
 2. Vem kan odla


  Koloniträdgårdar är till för kommunens invånare. Därför ställer kommunen krav på att du ska vara folkbokförd i Uppsala kommun för att få teckna avtal för en koloniträdgård. Om du flyttar får du behålla ditt avtal med föreningen.

  Även för odlingslotter ska du i regel vara folkbokförd i Uppsala men undantag kan göras för till exempel studenter.

  Fäll ihop
 3. Olika former av odling


  Det finns olika former av odling. Här beskriver vi vad de olika formerna innebär. 

  Odlingsområde: Samlande begrepp för områden som upplåts för fritidsodling.

  Koloniträdgård: Jordlott (200– 500 kvadratmeter) som upplåts för odlingsverksamhet och där en liten stuga får uppföras. Jordlotten är vanligen mindre än 25 kvadratmeter.

  Odlingslott/kollektivodling för privat odling: Jordlott som upplåts för odlingsverksamhet och där ingen byggrätt finns. Jordlotten är vanligen cirka 60 kvadratmeter stor. 

  Stadsodling, kollektivodling för gemensam odling och övrig odling: Stadsodling innebär att odling av gemensam karaktär sker på allmän platsmark i stadsmiljöer. Odling av gemensam karaktär innebär till exempel att alla är välkomna att skörda av det som odlas. 

  Fäll ihop
 4. Koloni- och odlingslottsföreningar


  I Uppsala finns det 20 odlingslottsföreningar, fyra koloniträdgårdsföreningar med stugor och en alternativ förening med kollektivodling. Du kan också vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp att komma i kontakt med odlingsföreningar. 

  Här hittar du kontaktuppgifter till föreningarna.

  Ekebyodlarna      
  E-post: ekebyodlarna.uppsala@gmail.com
  Facebook: Ekebyodlarna

  Engströmsodlarna
  E-post: engstromsodlarforening@gmail.com
  Facebook: Engströmsodlarna

  Flogstaringens odlarförening
  E-post: flogstaringen@hotmail.com
  Webbplats: flogstaringen.wordpress.com

  Gränby Odlarförening
  E-post: anna.thavenius@outlook.com

  Hällbyvallsodlarna
  E-post: info@hallbyvallsodlarna.se
  Webbplats: hällbyvallsodlarna.se

  Koloniföreningen Gottsundagipen
  E-post: gottsundagipen@gmail.com
  Webbplats: gottsundagipen.se

  Kvarnbo Ängar odlarförening
  E-post:lena@kvarnboangar.com
  Webbplats: www.kvarnboangar.com

  Kvarngärdets odlarförening
  E-post:kontakt@kvarngardetodlarna.se
  Webbplats: www.kvarngardetodlarna.se

  Lyckans lotter (Storvreta)
  E-post: bengtbromark@hotmail.com

  Matparken
  E-post: matparken@gmail.com
  Webbplats: matparken.se

  Norden odlarförening
  E-post:odlingslottnorden@gmail.com

  Norra Skogens Odlarförening
  E-post: heleeen@msn.com
  Webbplats: norraskogensodlarforening.wordpress.com

  Odlarföreningen Linné
  E-post:linne-owner@yahoogroups.com
  Webbplats: www.kvarnboangar.com

  Odlarföreningen Nybyplantan  
  E-post: lars.hjertson@gmail.com

  Odlarföreningen Ulleråker
  odlarforeningenulleraker@gmail.com

  Odlarföreningen Von Bahr
  E-post: vonbahrodlarna@gmail.com

  Ruddamsdalens odlarförening
  E-post: marianne.gustavsson0@hotmail.com

  Stenhagensodlarna
  E-post: khaltoamal@hotmail.com

  Tunabergarnas Odlarförening
  E-post: tunabergarnas@gmail.com
  Facebook: Tunabergarnas Odlarförening
  Webbplats: tunabergarnas.blogspot.se

  Årsta Blomman
  E-post: info@arstablomman.se
  Webbplats: www.arstablomman.se

  Flora-Linnea koloniträdgårdsförening
  E-post: info@floralinnea.se
  Webbplats: www.floralinnea.se

  Husbyborgskolonin
  E-post: husbyborgskollan@uppsala.com
  Webbplats: www.husbyborgskolonin.se

  Tuna koloniträdgårdsförening
  E-post: kontakt@tunakolonin.se
  Webbplats: www.tunakolonin.se

  Viola koloniträdgårdsförening
  E-post: violakoloni@hotmail.com

  Flogsta Food
  E-post: flogstafood@gmail.com
  Facebook: FlogstaFood

  Fäll ihop
 5. Så kan du komma igång


  Odla på odlingslott eller stadsodla

  Kommunen upplåter mark till odlingsföreningarna som i sin tur upplåter marken för odling till exempel genom enskilda lotter med nyttjanderätt eller större odlingar som medlemmarna sköter om tillsammans.

  Varje förening delar själva ut odlingslotterna till medlemmar och hanterar köerna. Kontakta föreningen du vill vara med i för att ställa dig i kö. 

  Köpa en kolonistuga

  Det finns fyra koloniträdgårdsområden där en förening arrenderar marken av kommunen och varje medlem köper sin kolonistuga. Föreningarna har olika sätt för hur man kan köpa en stuga. Kontakta dessa föreningar för information om hur du köper en stuga.
  Se kontaktinformation till föreningarna

  Starta en ny odling - så gör du

  1. Hitta lämplig mark att odla på

  Om du vill starta en ny odling behöver du hitta en lämplig plats att odla på. För att få reda på vem som äger marken kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen kan också ge förslag på lämplig mark att starta en odling på. Om marken tillhör kommunen och detaljplanen tillåter den typ av odling som ska startas så kan du lämna en skriftlig förfrågan till stadsbyggnadsförvaltningen. Om du vill starta en stadsodling på allmän plats är det viktigt att du i din förfrågan beskriver hur odlingen ska bedrivas och på vilket sätt den skiljer sig från odlingslotter.

  2. Starta en förening

  I nästa steg måste du starta en förening. För att få arrendera mark av kommunen måste det finnas en förening som motpart till kommunen. Föreningen ska vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer. Numret är föreningens identitetsnummer och används vid kontakter med kommunen och andra myndigheter.

  När du startat en förening behöver du bilda en styrelse och anta föreningens stadgar. För att Uppsala kommun ska teckna avtal med en förening krävs det att kommunen godkänt föreningens stadgar och att det finns protokoll från konstituerande möte. Protokollet ska visa följande

  • att föreningen bildats och antagit ett namn
  • att stadgar har antagits
  • att styrelse har valts
  • vilka som ingår i styrelsen
  • vem/vilka som är firmatecknare.

  Starta kommersiell odling

  För att arrendera mark av Uppsala kommun för odling i kommersiellt syfte måste du lämna en skriftlig förfrågan till markfastighet@uppsala.se. Skriv önskad plats och storlek på arrendet du söker.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop