Kulturskola och musikskola

 1. Uppsala kulturskola


  Uppsala musikskola breddar under hösten 2016 sin verksamhet och erbjuder utöver musikundervisning även dans- och teaterundervisning. Den kommunala musikskolan byter samtidigt namn till Uppsala kulturskola.

  Uppsala kulturskola erbjuder undervisning i dans, teater, olika instrument och kör- och orkesterverksamhet. Undervisningen riktar sig till Uppsalas barn och ungdomar i åldrarna 6–20 år.

  Fäll ihop
 2. Fler aktörer med kulturverksamhet


  Uppsala kommun stödjer också kulturskoleverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6–20 år hos Studiefrämjandet och Österledskyrkan.

  Studiefrämjandets Kulturskola har kurser inom musik, dans, teater och konst i Ekeby bruk, Stenhagen och Gottsunda.

  Österledskyrkans musikskola erbjuder undervisning i de flesta blåsinstrument, slagverk, trumset och piano. Här finns också möjlighet att spela i orkester.

  Fäll ihop
 3. Kontakt


  Kontakta kulturförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop