Uppsala Kulturcentrum

  • Samordnar verksamheter i och kring kulturcentrums närområde.
  • Är en träffpunkt som bidrar till att stärka respektive närområdes identitet och samverkan mellan kommunala och civila krafter.
  • Utvecklar stödet till unga och unga vuxna och utgöra en kraft som stärker förutsättningarna för delaktighet i lokalsamhället och dess utveckling
  • Är en mötesplats där organisationer kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser som gynnar alla inblandade parter
  • Är en resursbank för civila samhället och ett stöd vid föreningsbildanden samt utvecklande av befintlig verksamhet

På kulturcentrum kan du delta i olika aktiviteter, träna, dansa, spela musik, läsa böcker, måla, handarbeta eller träffa nya vänner. I Uppsala finns tre kulturcentrum: Sävja kulturcentrum, Stenhagens bildnings- och kulturcentrum och Mötesplats Treklangen i Gottsunda. Ett nytt kulturcentrum planeras i Gränby.

Sävja kulturcentrum

Sävja kulturcentrum är en mötesplats för alla boende i området och ligger mitt emot vårdcentralen. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler till olika grupper ska Sävja kulturcentrum vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Här finns bibliotek, fritidsgård, fritidsklubb, lokaler för aktiviteter, gym och mycket mer.

Läs om kommande evenemang på Sävja kulturcenters webbplats

Stenhagens bildnings- och kulturcentrum

Stenhagens bildnings- och kulturcentrum ligger centralt i Stenhagens centrum. Där finns bibliotek, fritidsgård, grundskola, förskola, idrottshall, studieförbund och föreningar. Om du eller din förening har idéer om nya verksamheter i huset ger vi dig gärna stöd att organisera och hitta samarbetspartners.

Mötesplats Treklangen, Gottsunda

Intill Gottsunda Centrum ligger Mötesplats Treklangen. I Mötesplats Treklangen verkar flera kommunala verksamheter för alla åldrar. Eftermiddagar och helger fylls huset av föreningar och andra aktörer för att bedriva egen verksamhet. Mötesplats Treklangen är central och väl förankrad i lokalsamhället. Mötesplats Treklangen är ett kulturellt, socialt och pedagogiskt center.

Gränby kulturcentrum

Gränby kulturcentrum är en mötesplats för alla boende i området och planeras ha verksamhet i bland annat Gränbyskolans lokaler. Genom att erbjuda aktiviteter till olika grupper ska Gränby kulturcentrum vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Om du har idéer om nya verksamheter till Gränby kulturcentrum ger vi dig gärna stöd att tillsammans organisera och hitta samarbetspartners.

Kontakta Sävja kulturcentrum

Verksamhetsledare Massood Moaf

Webbplats: savjakulturcentrum.uppsala.se

Telefon: 018-727 16 61
Besöksadress: Västgötaresan
Med buss:  linje nummer 5, hållplats Daneport

Kontakta Stenhagens bildnings- och kulturcentrum

Verksamhetsledare Helena Gerentz

Telefon: 018-727 18 62
Besöksadress: Herrhagsvägen 8, 752 67 Uppsala
Med buss:  linje nummer 5, hållplats Stenhagens centrum

Kontakta Mötesplats Treklangen, Gottsunda

Verksamhetsledare Mattias Rosendahl, Mötesplats Treklangen

Besöksadress: Valthornsvägen 19A
Med buss: 
Linje nummer 7, ändhållplatsen

Kontakta Gränby kulturcentrum

Verksamhetsledare Sofia Farsiani König