Uppsala Kulturcentrum

  • Samordnar verksamheter i och kring kulturcentrums närområde.
  • Är en träffpunkt som bidrar till att stärka respektive närområdes identitet och samverkan mellan kommunala och civila krafter.
  • Utvecklar stödet till unga och unga vuxna och utgöra en kraft som stärker förutsättningarna för delaktighet i lokalsamhället och dess utveckling
  • Är en mötesplats där organisationer kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser som gynnar alla inblandade parter
  • Är en resursbank för civila samhället och ett stöd vid föreningsbildanden samt utvecklande av befintlig verksamhet

På kulturcentrum kan du delta i olika aktiviteter, träna, dansa, spela musik, läsa böcker, måla, handarbeta eller träffa nya vänner. I Uppsala finns tre kulturcentrum: Sävja kulturcentrum, Stenhagens bildnings- och kulturcentrum och Mötesplats Treklangen i Gottsunda. Ett nytt kulturcentrum planeras i Gränby (augusti 2018).

Sävja kulturcentrum

Sävja kulturcentrum är en mötesplats för alla boende i området och ligger mitt emot vårdcentralen. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler till olika grupper ska Sävja kulturcentrum vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Här finns bibliotek, fritidsgård, fritidsklubb, lokaler för aktiviteter, gym och mycket mer.

Stenhagens bildnings- och kulturcentrum

Stenhagens bildnings- och kulturcentrum ligger centralt i Stenhagens centrum. Där finns bibliotek, fritidsgård, grundskola, förskola, idrottshall, studieförbund och föreningar. Om du eller din förening har idéer om nya verksamheter i huset ger vi dig gärna stöd att organisera och hitta samarbetspartners.

Mötesplats Treklangen, Gottsunda

Intill Gottsunda Centrum ligger Mötesplats Treklangen. I Mötesplats Treklangen verkar flera kommunala verksamheter för alla åldrar. Eftermiddagar och helger fylls huset av föreningar och andra aktörer för att bedriva egen verksamhet. Mötesplats Treklangen är central och väl förankrad i lokalsamhället. Mötesplats Treklangen är ett kulturellt, socialt och pedagogiskt center.

Gränby kulturcentrum

Invigning för Gränby kulturcentrum planeras till augusti 2018.

Kontakta Sävja kulturcentrum

Adress: Västgötaresan
Med buss: linje nummer 5, hållplats Daneport

Samordnare Massood Moaf
E-post: massood.moaf@uppsala.se
Telefon: 018-727 16 61

Webbplats: savjakulturcentrum.uppsala.se

Kontakta Stenhagens bildnings- och kulturcentrum

Adress: Herrhagsvägen 8, 752 67 Uppsala
Med buss: linje nummer 5, hållplats Stenhagens centrum

Samordnare Gunnar Berggren
E-post: gunnar.berggren@uppsala.se
Telefon: 018-727 14 28

Kontakta Mötesplats Treklangen, Gottsunda

Adress: Valthornsvägen 19A
Med buss:
Linje nummer 7, ändhållplatsen

Samordnare Mattias Rosendahl, Mötesplats Treklangen
E-post: mattias.rosendahl@uppsala.se
Telefon: 018-727 84 15, 076-760 34 36

Kontakta Gränby kulturcentrum

Projektledare Sandra Holmstén
E-post:
 sandra.holmsten@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 68, 072-580 47 76