Hitta idrotts- och fritidsföreningar

I föreningsregistret kan du söka efter föreningar i Uppsala. Du kan filtrera sökresultatet efter föreningsnamn, verksamhet och geografiskt område. Du kan till exempel söka efter fotbollsklubbar i Gottsunda. 

Registret innehåller föreningar som antingen bokar lokaler eller får bidrag av idrotts- och fritidsnämnden.

Sök i föreningsregister