Båtplatser och gästhamnar

Båtplats i Fyrisån

Uppsala kommun hyr ut båtplatser i Fyrisån söder om Islandsfallet. Det finns 60 platser i småbåtshamnen och 20 platser vid kajen. För närvarande är alla platser uthyrda. Kommunen håller på att ta fram ett kösystem till båtplatserna.

Anmäl intresse till hamnen@uppsala.se 

Sök eller säg upp båtplats i Fyrisån: 

Hamnplatsavtal

Särskilda avtalsvillkor

Regler för hamnen

Gästhamn i Fyrisån

I gästhamnen finns plats för 40 mindre båtar. Maila hamnansvarig för att boka. WC och dusch finns.

Ordningsregler

Som gäst i Fyrisåns gästhamn ska du förtöja inom området som markeras med gästhamnsskyltar. Tystnad ska råda 22.00–6.00.

El

Du får använda lediga eluttag.

Toalett och dusch

Det finns gemensamma duschar och toaletter. Tänk på att lämna dem i samma skick som du finner dem. Du får inte använda toalett med direktutsläpp.

Avfall

Det finns en sopstation på plats, tänk på att sortera rätt. Miljöfarligt avfall och septiktankar lämnar du på en miljöstation som finns i en central placerad båtplats. Platsen är skyltad med Miljöstation och där får du förtöja båten max 30 minuter.

Mat och grillning

Grillning inom hamnområdet inte är tillåtet utom vid särskilda grillplatser.

Avgift och betalning

Gästhamnsplatserna kostar 150 kronor per dygn. Avgiften betalas i en betalautomat som hör till gästhamnen, detta gäller även vid kortare besök.
Kvittot ska fästas synligt på båten.

Båtplats i Hammarskog

Kommunen hyr också ut båtplatser i Hammarskog vid sjön Ekoln. Båten får maximalt vara 5 meter lång, 2 meter bred och 1,20 meter djup. Båtplatserna kostar 2 000 kronor per år och det är kö till platserna.  

Kontakta hamnansvarig

Måndag–fredag 8.00–15.00