Båtplatser och gästhamnar

Båtplats i Fyrisån

Uppsala kommun hyr ut båtplatser i Fyrisån söder om Islandsfallet. 

För närvarande är alla platser uthyrda. Kommunen arbetar med ett kösystem till båtplatserna. Det beräknas vara färdigt hösten 2019. Under tiden kan du anmäla intresse för att hyra en båtplats genom att mejla hamnen@uppsala.se

Avgift för fast båtplats i Fyrisån

Hamnplatser kan hyras årsvis eller månadsvis. Kostnader för el, vatten, avlopp och sophantering tillkommer och justeras årligen.

Fartyg och fritidsbåtar (pris per år, inklusive moms)

2 400 kronor   Hamnplats, max 10 meter vid kaj
120 kronor  Hamnplats, tillägg per extra meter vid kaj
300 kronor  Udda platser eller för k-märkta fartyg, max 3 meter vid kaj
20 kronor  Udda platser eller för k-märkta fartyg, tillägg per extra meter vid kaj
 2 400 kronor  Östra småbåtshamnen, max 3 meter bred och 8 meter lång 

Husbåt (pris per år, inklusive moms)

4 800 kronor

Hamnplats, max 10 meter vid kaj

240 kronor

Tillägg per extra meter vid kaj

48 000 kronor

Tillägg utöver grundtaxa för boende per år

 Tillägg för näringsverksamhet (pris per år, exklusive moms)

500 kronor

Avgift för näringsverksamhet, pris per månad

2 500 kronor

Trafik enligt turlista, pris per
trafikeringsmånad

70 kronor

Fast plats, pris per kvm serveringsyta och
månad

Övriga taxor och avgifter (pris per år, inklusive moms)

400 kronor

Avgift för att inte flytta fartyget efter begäran, pris per dygn

250 kronor

Avgift för att stå i platskö, pris per år

El-, vatten-, avlopps- och sophanteringsavgifter (justeras årligen)

350 kronor per månad

El 10 amp, årsabonnemang

Dagspris

Elförbrukning, kWh

450 kronor per månad

El 16 amp, årsabonnemang

Dagspris  Elförbrukning, kWh
600 kronor per månad El mer än 16 amp
Dagspris Elförbrukning, kWh
150 kronor per månad Vatten, årsabonnemang
30 kronor per kbm Vattenförbrukning
45 kronor per månad Avlopp, slamtank, abonnemang
220 kronor per kbm Tömning, avlopp
20 kronor per månad Sophantering, abonnemang, del i gemensam anläggning

Gästhamn i Fyrisån

Gästhamnen ligger vid stadsträdgårdskajen och har plats för 40 mindre båtar. Som gäst i Fyrisåns gästhamn ska du förtöja inom området som markeras med gästhamnsskyltar. Mejla hamnen@uppsala.se för mer information om gästhamnen.

Avgift för gästhamn i Fyrisån

Vi utför reparationer och fjärrvärmearbeten i gästhamnen. Flera av gästhamnens faciliteter är därför avstängda, se nedan under regler och faciliteter vid gästhamnen. Under byggtiden kostar det inget att förtöja i hamnen. Arbetet beräknas vara klart till säsongen 2020.

El

Du får använda lediga eluttag.

Toalett och dusch

Toalett och dusch är avstängda på grund av reparationer och fjärrvärmearbeten. Arbetet beräknas vara klart till säsongen 2020.

Avfall

Miljöstationen och källsorteringen som finns på området är avstängda på grund av reparationer och fjärrvärmearbeten. Du kan inte tömma din septiktank, lämna miljöfarligt avfall eller tömma sopor där under avstängningen. Arbetet beräknas vara klart till säsongen 2020.

Grilla och elda

Grillning och eldning inom hamnområdet inte är tillåtet utom vid särskilda grillplatser.

Båtplats i Hammarskog

Kommunen hyr ut båtplatser i Hammarskog vid sjön Ekoln. Båten får maximalt vara 5 meter lång, 2 meter bred och 1,20 meter djup. Båtplatserna kostar 2 000 kronor per år och det är kö till platserna.  Du ansöker om en plats genom att mejla batplats@uppsala.se. Skriv "Hammarskog" i ämnesraden.

Båtplats i Björklinge

Kommunen hyr också ut 20 båtplatser i Björklinge friluftsområde. Läs om vad det kostar och hur du ansöker om en plats

Kontakta hamnansvarig

Måndag–fredag 8.00–15.00