Eldning och eldningsförbud

Nu är brandrisken i Uppsala kommun mycket stor. Därför är det eldningsförbud tills vidare. Det betyder att det är förbjudet att elda utomhus. Det är också förbjudet att grilla på iordningsställda grillplatser.

Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus och att grilla fritt i naturen. Du får endast grilla på din egen tomt där risken för brandspridning är liten. 

Vid eldningsförbud är det förbjudet att

  • använda engångsgrill
  • använda campingkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring)
  • elda utomhus (gäller även gräsbränning).

Det är tillåtet att

  • grilla med kol, briketter eller gas i en särskilt iordningsställd eldstad på egen tomt, till exempel en trädgårdsgrill
  • ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården

Du som grillar eller eldar är ansvarig

Om du tänder en eld är du ansvarig för att den inte sprider sig. Om du grillar är du ansvarig för att grillplatsen är tillräckligt säker. Det är också ditt ansvar att ha tillräckligt med vatten eller annan släckutrustning till hands för att släcka elden eller grillen på ett säkert sätt, oavsett var du befinner dig.

Läs brandförsvarets tips om hur du grillar säkert

Aktuell information om eldningsförbud

Ring telefonsvarare 018-727 30 55 för att få veta om det råder eldningsförbud. Den uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör. 

Det är kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor.

Mer information

Se brandriskprognoser på smhi.se.

Läs om eldning av trädgårdsavfall.

Läs om eldning och grillning på dinsakerhet.se.

Kontakta brandförsvarets rådgivning

Uppsala brandförsvar svarar på frågor om hur du förebygger bränder.
Läs mer på uppsalabrandforsvar.se.

Telefon: 018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00