Eldning och eldningsförbud

Aktuell information om eldningsförbud

Ring telefonsvarare 018-727 30 55 för att få veta om det råder eldningsförbud. Den uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör. 

Det är kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor.

Läs om vad eldningsförbud betyder på dinsakerhet.se.

Mer information

Se brandriskprognoser på smhi.se.

Läs om eldning av trädgårdsavfall.

Läs om hur du håller dig informerad under större händelser, kriser och olyckor.

Kontakta brandförsvarets rådgivning

Uppsala brandförsvar svarar på frågor om hur du förebygger bränder.
Läs mer på uppsalabrandforsvar.se.

Telefon: 018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00