Eldning och eldningsförbud

När det råder eldningsförbud  är det förbjudet att elda utomhus. Grillning på egen tomt eller i förväg iordningställda grillplatser är tillåten. All grillning sker dock på egen risk.

Du kan också ringa telefonsvarare 018-727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud.

Se brandriskprognoser på smhi.se.

Kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor. På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill även när det är eldningsförbud.

Läs om eldning av trädgårdsavfall.

Läs om eldning och grillning på dinsakerhet.se.

Kontakta brandförsvarets rådgivning

Uppsala brandförsvar svarar på frågor om hur du förebygger bränder.
Läs mer på uppsalabrandforsvar.se.

Telefon: 018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00