Wikbadet

  • Wikbadet
  • Wikbadet
  • Wikbadet
  • Wikbadet
  • Wikbadet

Lättillgängligt bad vid Wiks slott, utrustat med en tillgänglighetsanpassad badramp, en stor gräsyta, brygga, hopptorn och kafé.

Visa alla Badplatser