Vårdsätrabadet

  • Vårdsätrabadet
  • Vårdsätrabadet
  • Gångstig längs Vårdsätrabadet
  • Handikappanpassad toalett vid Vårdsätrabadet
  • Träbro vid Vårdsätrabadet
  • Brygga i Vårdsätrabadet
  • Vårdsätrabadet

Litet bad med gräsytor för solbad. Här finns även en träbro längs med vattnet och en liten brygga.

Visa alla Badplatser