Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Övriga bidrag

Här hittar ni bidrag till bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler (lokaler som är öppna för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande). Här finns också bidrag till landsbygdsaktörer som bidrar till sin bygds utveckling och bidrag för representation vid till exempel evenemang och jubileumsfiranden.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Verksamhetsbidrag till allmänna samlingslokaler

Har ni en lokal som är öppen för ideella föreningar att hyra? Då kan ni söka bidrag för att täcka kostnader som uppstår vid lokaluthyrning. En växande kommun behöver mötesplatser för att skapa sammanhang, demokrati och inkludering i lokalsamhället, både i stadsdelar och på landsbygden.

Krav för att kunna söka

 • Aktören driver en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande)
 • Aktören och den allmänna samlingslokalen som aktören söker bidrag för finns i Uppsala kommun.
 • Aktören ska vara med i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Om bidraget

Bidraget är uppdelat i två delar. Ett grundbelopp baserat på lokalens storlek och ett belopp baserat på hur ofta lokalen hyrs ut till ideella föreningar. Bidraget beräknas utifrån föregående års uthyrningsstatistik. Aktören måste hyra ut minst 100 timmar per år till ideella föreningar för att få grundbeloppet. Ytor som är uthyrda eller uppbokade permanent ingår inte i ytan som det går att söka bidrag för.

Viktiga datum

Sök bidraget senast 1 mars. Handläggningstiden är cirka åtta veckor och betalas ut när beslut är fattat. Bidraget behöver inte återredovisas.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan görs via pdf-blankett som publiceras här.

Utvecklingsbidrag för upprustning till allmänna samlingslokaler

Behöver ni rusta upp er allmänna samlingslokal (en lokal som är öppen för ideella föreningar att hyra, till exempel bygdegård)? Då kan ni söka bidrag från kommunen. Den totala bidragspotten fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Det går också att söka bidrag via Boverket – där det också krävs att kommunen är med och bidrar (läs mer under ”Utvecklingsbidrag för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler”). Det går inte att söka båda bidragen för samma insats.

Krav för att kunna söka

 • Aktören driver en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande)
 • Aktören och den allmänna samlingslokal som aktören söker bidrag för finns i Uppsala kommun.
 • Aktören ska vara med i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Så mycket bidrag kan ni få

De budgeterade medlen fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Viktiga datum

Sök bidraget senast 1 mars. Handläggningstiden är cirka åtta veckor och betalas ut när beslut är fattat.

Om din förening fått utvecklingsbidrag ska föreningen redovisa det senast 1 november samma år som föreningen blivit tilldelad bidraget.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan görs via pdf-blankett som publiceras här.

Redovisa bidrag

Redovisning av upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler. (PDF, 207 KB)

Utvecklingsbidrag för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Vill ni köpa, bygga eller renovera en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för ideella föreningar att hyra, till exempel bygdegård)? Då kan ni söka investeringsbidrag från Boverket.

För att få Boverkets investeringsbidrag krävs det att kommunen står för 30 procent av kostnaderna.

Läs mer om Boverkets investeringsbidrag.

Krav för att kunna söka

 • Aktören driver en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande)
 • Aktören och den allmänna samlingslokal som aktören söker bidrag för finns i Uppsala kommun.
 • Aktören ska vara med i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Så bedömer vi er ansökan

Kommunens följer samma kriterier som Boverket.

Läs mer om Boverkets investeringsbidrag

Viktiga datum

Sista ansökningsdag hos kommunen är 1 november. (Boverkets ansökningsperiod år 2022 är 1 september till 1 december.)

Handläggningstiden är cirka åtta veckor. Bidraget betalas ut efter att projektet är avslutat och slutredovisat hos Boverket.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan görs via pdf-blankett som publiceras här.

Bidrag till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad.

Det här bidraget går till åtgärder som främjar

 • demokrati och gemenskap
 • spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Krav för att kunna söka

Den lokala aktören som söker bidraget ska

 • sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
 • inte vara vinstdrivande
 • vara partipolitiskt obunden
 • arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Så mycket bidrag kan ni söka:

Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje aktörs ansökan. Stödets totala storlek är 300 000 kronor men det finns inga bestämda max- eller minimibelopp. Varje aktör bestämmer själv hur stort stöd den vill söka. Om du som lokal aktör söker bidrag för över 150 000 kr fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Vid belopp lägre än 150 000 kr tar chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen beslutet.

Viktiga datum:

Ansökan för 2022 är avslutad. Nytt ansökningsdatum för 2023 kommer.

Läs hela Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling. (PDF, 60 KB)

Föreningar som har fått bidrag 2022

 • Rasbo i Samverkan, 130 000 kronor
 • Länna byalag, 10 800 kronor
 • Föreningen Tunatorget, 45 427 kronor
 • Vattholma i Samverkan, 30 000 kronor
 • Storvretabygdens utvecklingsråd, 36 095 kronor

2021

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget
 • Vattholma i samverkan

2020

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget

2019

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden

2018

 • Wattholma Kultur & Hembygdsförening
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Rasbo i samverkan

Bidrag för representation

Du eller din förening kan söka bidrag på upp till 40 000 kronor från kommunfullmäktige för representation.

Representation kan till exempel vara en måltid eller mottagning som äger rum i anslutning till ett jubileum, en konferens eller ett idrottsarrangemang. En ledamot från kommunfullmäktiges presidium deltar som representant för Uppsala kommun.

Krav för att kunna söka

Dessa grupper kan söka bidrag:

 • Föreningar i Uppsala kommun som firar jubileum, till exempel 25 år eller 100 år.
 • Föreningar i Uppsala kommun som arrangerar en nationell eller internationell konferens eller ett årsmöte.
 • Idrottsarrangemang på internationell- eller nationell nivå, till exempel VM, EM, NM, landskamper eller SM.

Det finns riktlinjer som beskriver vad som gäller för representation och bidrag för representation. De som behandlar bidragsansökningarna utgår från riktlinjerna i sina bedömningar.

Riktlinjer för representation och representationsbidrag från kommunfullmäktiges presidium

Så mycket bidrag kan ni söka

Bidragets storlek är baserat på antalet deltagare och är maximalt 40 000 kronor.

En organisation eller en förening som har fått ekonomiskt stöd för arrangemanget från annat håll i Uppsala kommun kan inte söka representationsbidrag från kommunfullmäktiges presidium. 

Sök bidrag

Du kan söka bidrag för representation via vårt webbaserade formulär eller genom en ansökningsblankett. 

Ansök via ansökningsblankett (PDF, 20 KB) (PDF, 20 KB)

Skicka ansökan till:
Kommunfullmäktiges presidium
Christian Dahlmann
Uppsala kommun, kommunledningskontoret
753 75 Uppsala kommun
E-post: christian.dahlmann@uppsala.se

Du som söker bidraget måste se till att ansökan kommer in senast två veckor före kommunfullmäktiges presidiums sammanträde.
Se kommunfullmäktiges sammanträdestider här.

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Kulturnämndens riktlinje för bidrag till lokalhållande föreningar (PDF, 216 KB)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (PDF, 60 KB)

Riktlinjer för representation och representationsbidrag

Kontakt

Kontakta kulturförvaltningen om bidrag till allmänna samlingslokaler

Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2
Måndag–fredag 7.45–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se

Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala

Fakturaadress: Uppsala kommun, UPK 4300, Box 1023, 751 40 Uppsala