Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Kommunen delar ut föreningsbidrag för att möjliggöra ett rikt föreningsliv för personer med funktionsnedsättning.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Omsorgsnämndens bidrag

Omsorgsnämndens bidrag är ett stöd till aktörer som kompletterar nämndens egna verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Bidrag ges till verksamhet som vänder sig till:

 • personer med behov av stöd och service enligt LSS
 • personer med psykisk funktionsnedsättning
 • personer under 65 år med fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom som har behov av stöd.

Verksamhet för anhöriga till personer med funktionsnedsättning, som vårdar eller stödjer en närstående, kan också söka bidrag.

Det finns tre olika typer av bidrag:

 • ett grundbidrag där bidrag per bidragsberättigad medlem ingår
 • verksamhetsbidrag till löpande grundläggande verksamhet
 • utvecklingsbidrag som ges tillfälligt till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade.

Krav för att kunna söka

Bidragen kan i första hand sökas av ideella föreningar. Även ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund som driver verksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till personer med funktionsnedsättning kan söka.

Verksamheten ska i huvudsak riktas till personer som har betydande svårigheter att aktivt delta i samhällslivet.

Aktören ska finnas i eller driva verksamhet i Uppsala kommun.

Aktören får inte bidrag

 • för delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare
 • för kapitalhöjande insatser som renovering eller ombyggnad av fastighet
 • för redan genomförd verksamhet (retroaktivt).

Om bidraget ska användas för lönekostnad, ska aktören vara registrerad hos Skatteverket som arbetsgivare.

Så bedömer vi er ansökan

Vi bedömer om:

 • aktören driver en verksamhet som bedöms vara till nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet
 • verksamheten stämmer överens med nämndens mål och inriktningsdokument
 • aktören presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten
 • aktören formulerar förväntade effekter och motiverar metoder som används och planer för verksamhetens utveckling
 • aktören beskriver hur nytänkande insatser genomförs.

Så mycket bidrag kan ni söka

Grundbidraget är 1 700 kronor plus 17 kronor per bidragsberättigad medlem. Därutöver styr er ansökan och omsorgsnämndens budget hur mycket bidrag ni kan få i verksamhets- och utvecklingsbidrag.

Viktiga datum

Sista dag för att lämna in ansökan är 31 oktober.

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden.

Sök bidrag

PDF-blankett för ansökan publiceras här.

 

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet.

Riktlinje för föreningsbidrag.

Omsorgsnämndens riktlinje för föreningsbidrag (PDF, 220 KB)

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2 
(ledning och avdelningen för systemledning)
Måndag–torsdag 7.45–16.00. 
Fredag 7.45–15.00.
Dag före helgdag 7.45–12.00.


Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2 
(biståndshandläggare)
Måndag–torsdag 8.00–16.30. 
Fredag 8.00–16.00 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala