Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kulturnämndens bidrag till öppen fritidsverksamhet och kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga

Verksamhetsbidrag till barns och ungas fria tid

Föreningar och andra aktörer med öppen fritidsverksamhet för barn och unga som är 5–25 år kan söka verksamhetsbidrag för löpande verksamhet. Öppen verksamhet är verksamhet som inte kräver medlemskap eller att deltagaren måste delta i aktiviteten varje vecka. Fritidsaktiviteter för nationella minoriteter och insatser som främjar integration och kulturell identitet kan få undantag från öppen verksamhet.

Krav för att kunna söka

Bidragen kan i första hand sökas av ideella föreningar. Ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka om de driver fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i Uppsala kommun.

Bidrag ges inte till

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främjar kommersiell näringsverksamhet
 • en förenings ordinarie medlemsverksamhet, om den kan få andra kommunala föreningsbidrag
 • de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare.

Bidrag ges inte i efterhand.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på hur verksamheten främjar:

 • tillgänglighet för alla
 • likabehandling
 • jämställdhet
 • inflytande och delaktighet
 • barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
 • fler vuxna i ungdomsmiljöer
 • integrationsinsatser
 • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter
 • om verksamheten ska genomföras i ett område med socioekonomiska utmaningar.

Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.

Om bidraget

Verksamhetsbidrag kan sökas för fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga och som pågår under en period mellan ett och tre år. Verksamhetsbidraget ges vanligtvis ett år i taget. Helt nya verksamheter bör först söka nämndens projektbidrag till barns och ungas fria tid (läs mer om det längre ner på sidan.)

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 1 oktober för verksamhet som startar kommande år.

Beslut fattas i samband med kulturnämndens budget beslutas för kommande år (vanligtvis på nämndsammanträdet i december). Efter att beslutet är fattat skickas ett meddelande om beslut ut till er som sökt.

Redovisning av föregående års verksamhet ska ske senast 28 februari på särskild redovisningsblankett.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag, barns och ungas fria tid. (PDF, 236 KB)

Redovisa bidrag

Redovisning av verksamhetsbidrag, barns och ungas fria tid. (PDF, 221 KB)

Projektbidrag till barns och ungas fria tid

Föreningar och andra aktörer med öppen fritidsverksamhet för barn och unga som är 5–25 år kan söka projektbidrag för insatser som pågår högst ett år i taget. Öppen verksamhet är verksamhet som inte kräver medlemskap eller att deltagaren måste delta i aktiviteten varje vecka. Fritidsaktiviteter för nationella minoriteter och insatser som främjar integration och kulturell identitet kan få undantag från öppen verksamhet.

Krav för att kunna söka

Bidraget kan i första hand sökas av ideella föreningar. Ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka om de driver fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i Uppsala kommun.

Bidrag ges inte till

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främjar kommersiell näringsverksamhet
 • en förenings ordinarie medlemsverksamhet, om den kan få andra kommunala föreningsbidrag
 • de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare.

Bidrag ges inte i efterhand.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på hur verksamheten främjar:

 • tillgänglighet för alla
 • likabehandling
 • jämställdhet
 • inflytande och delaktighet
 • barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
 • fler vuxna i ungdomsmiljöer
 • integrationsinsatser
 • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter
 • om verksamheten ska genomföras i ett område med socioekonomiska utmaningar.

Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället premieras.

Viktiga datum

Projektbidraget har tre ansökningsperioder:

 • med start kommande år är sista ansökningsdag 1 oktober
 • för aktiviteter under sommaren är sista ansökningsdag 1 mars
 • med start under hösten är sista ansökningsdag 1 april

Handläggningstiden är en till tre månader.

Redovisning av föregående års verksamhet ska ske senast 28 februari på särskild redovisningsblankett.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan om projektbidrag, barns och ungas fria tid. (PDF, 233 KB)

Redovisa bidrag

Redovisning av projektbidrag, barn och ungas fria tid. (PDF, 228 KB)

Projektbidrag evenemang ung

Vill ni genomföra ett evenemang som riktar sig till unga i Uppsala? Bidrag kan sökas för evenemang som är offentliga och riktar sig till åldersgruppen 13–25 år

Krav för att kunna söka

Bidrag kan i första hand sökas av ideella föreningar. Ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka om de driver fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i Uppsala kommun.

Bidrag kan sökas för evenemang som är öppna för alla inom det åldersspann som evenemanget vänder sig till och som sker i en drogfri miljö. Evenemanget kan vara avgiftsbelagt, vilket då ska framgå i budgeten. Evenemangets syfte ska inte vara att generera vinst för den sökande.

Bidrag ges inte till

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främjar kommersiell näringsverksamhet
 • en förenings ordinarie medlemsverksamhet
 • enbart inköp av utrustning
 • enbart kostnader för personal
 • evenemang som redan varit.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på verksamheter som främjar:

 • tillgänglighet för alla
 • likabehandling
 • jämställdhet
 • inflytande och delaktighet
 • barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
 • fler vuxna i ungdomsmiljöer
 • integrationsinsatser
 • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Viktiga datum

Ansökan kan göras löpande under året men ska vara hos kommunen i god tid innan evenemanget äger rum.

Beslut fattas en månad efter ansökan.

Bidraget ska redovisas senast två månader efter att evenemanget har skett.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan om projektbidrag evenemang ung. (PDF, 227 KB)

Redovisa bidrag

Redovisning av evenemangsstöd ung. (PDF, 222 KB)

Verksamhetsbidrag barns och ungas kulturutövande

Det här bidraget går till fritidsverksamhet för barn och unga som är 6–20 år där de själva får skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter och visa upp sitt skapande för andra. Verksamhetsbidrag kan sökas för stabil och kontinuerlig verksamhet som pågår under en period på ett år upp till tre år. Helt nya verksamheter måste först söka nämndens projektbidrag till barns och ungas fria tid.

Krav för att kunna söka

Bidrag kan i första hand sökas av ideella föreningar. Ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka om de driver fritidsverksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till barn och unga i Uppsala kommun.

Verksamheten ska ha hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Bidrag ges inte till

 • aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller övervägande religiös inriktning
 • aktiviteter som främjar kommersiell näringsverksamhet
 • de delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare.

Bidrag ges inte i efterhand.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på verksamheter som främjar:

 • tillgänglighet för alla
 • likabehandling
 • jämställdhet
 • barns och ungas inflytande och delaktighet
 • barns och ungas skapande och ungas kulturella uttryck
 • integrationsinsatser
 • ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Gruppverksamhet prioriteras i bedömningen. För ny verksamhet tar vi hänsyn till om den når målgrupper som tidigare tagit del av kulturutövande i liten omfattning och hur verksamheten kompletterar det befintliga kulturella utbudet i Uppsala kommun.

Verksamheten kan vara avgiftsbelagd, vilket då tydligt ska framgå i budgeten. Avgifterna ska ligga i nivå med avgifter inom Uppsala kulturskola.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 1 oktober för verksamhet som startar kommande år.

Beslut fattas i samband med kulturnämndens budget beslutas för kommande år (vanligtvis på nämndsammanträdet i december). Efter att beslutet är fattat skickas ett meddelande om beslut ut till er som sökt.

Redovisning av föregående års verksamhet ska ske senast 28 februari på särskild redovisningsblankett.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag till barns och ungas kulturutövande. (PDF, 231 KB)

Redovisa bidrag

Redovisning av verksamhetsbidrag, barns och ungas kulturutövande. (PDF, 219 KB)

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Kulturnämndens riktlinje för bidrag till barn och ungas fria tid (PDF, 240 KB)

Kontakta kulturförvaltningen

Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2
Måndag–fredag 7.45–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon:
018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun, UPK 4300, Box 1023, 751 40 Uppsala