Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bidrag för arbetsmarknadsinsatser

Bidrar er förening till att förbättra möjligheterna för fler att kunna arbeta och studera och att få fler att vara delaktiga i samhället? På den här sidan kan ni läsa om alla bidrag som finns på arbetsmarknadsområdet.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Verksamhetsbidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening

Bidraget ska stödja verksamhet i etniska föreningar som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet. Verksamheten ska leda till att människor i utsatt position på arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier.

Bidraget består av tre delar:

 • ett grundbidrag
 • ett rörligt belopp som beror på antal betalande medlemmar över 19 år
 • ett belopp som beräknas utifrån arbete i utpekade geografiska områden och samarbete med andra aktörer.

Krav för att kunna söka

 • Aktören ska vara en ideell förening som är bildad på etnisk grund där en majoritet av medlemmarna har sitt ursprung i ett utomnordiskt land. Den ideella föreningen ska vara en juridisk person med organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha minst 25 betalande medlemmar över 19 år och arbeta med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.
 • Medlemsavgiften ska vara minst 100 kronor per år och medlem.
 • Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen ska vara öppen för alla intresserade och finnas i Uppsala kommun.
 • Föreningen ska driva allmännyttig verksamhet och ha återkommande träffar för medlemmarna utöver styrelsemöten.
 • Föreningen ska inte vara inriktad på särskilda verksamhetsområden där andra nämnder i kommunen har särskilt ansvar (till exempel äldrenämnden och utbildningsnämnden).

Så bedömer vi din ansökan

Föreningen kan få ytterligare bidrag om föreningen

 • driver utåtriktad verksamhet av betydelse i av nämnden prioriterad stadsdel
 • har en jämställd styrelse
 • samverkar med ett studieförbund
 • är med i en paraplyorganisation
 • har ett dokumenterat samarbete med andra ideella organisationer
 • har ett dokumenterat samarbete med näringslivet
 • har ett dokumenterat samarbete med arbetsgivarorganisationer och/eller arbetstagarorganisationer.

Så mycket bidrag kan ni söka

Bidraget ligger på mellan 5 000–32 500 kronor.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 30 september 2022 för bidragsperioden 1 januari-31 december 2023.

Sök bidraget

Sök bidrag för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Läs Arbetsmarknadsnämndens kriterier för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening (PDF, 788 KB) 

Verksamhetsbidrag för arbetsmarknadsinsatser

Det här bidraget går till verksamhet som främjar inkludering i samhällsgemenskapen och motverkar arbetslöshet. Verksamheten ska leda till att människor som står utanför eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier.

Verksamhetsbidraget kommer vara mer specificerat utifrån till exempel prioriterad målgrupp eller geografiskt område när det är dags att söka.

Krav för att kunna söka

Aktören ska vara en ideell förening som finns i Uppsala kommun eller som driver verksamhet i Uppsala kommun. Den ideella föreningen ska vara en juridisk person med organisationsnummer.

Så bedömer vi er ansökan

Vi tittar på idé, mål, syfte, metod för genomförande och förväntade effekter. Vi tittar också på hur väl ansökan svarar på beskrivningen av aktuellt bidrag.

Så mycket bidrag kan ni söka

Mer information kommer.

Viktiga datum

Utlysningar för 2022 publiceras här, håll utkik under våren. Obs, det kommer att vara korta ansökningsperioder.

Sista ansökningsdag är 1 november 2022 för bidragsperioden 1 januari–31 december 2023

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Sök bidrag

Information om hur ni söker kommer senare.

Verksamhetsbidrag för arbetsintegration

Bidraget går till samhällsbärande verksamhet i sociala företag som främjar inkludering i samhällsgemenskapen, motverkar arbetslöshet och leder till att människor i utsatt position på arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier. Verksamhet som bidrar till egenmakt och självförsörjning är i fokus.

Krav för att kunna söka

Aktören ska vara ett arbetsintegrerande socialt företag som finns i Uppsala kommun. Aktörens främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsvariation eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Innan en aktör beviljas bidrag kommer en konsekvensanalys genomföras med hänsyn till kommunallagen.

Så bedömer vi din ansökan

Vi tittar på idé, mål, syfte, metod för genomförande och förväntade effekter. Vi tittar också på hur väl ansökan svarar på beskrivning av aktuellt bidrag.

Så mycket bidrag kan ni söka

Högsta bidragssumma är 500 000 kronor.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 31 maj 2022. Bidragsperioden beslutas i varje enskilt ärende.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Information om hur ni söker kommer senare.

Utvecklings- och projektbidrag inom samverkanslösning

Bidraget går till verksamhet som genom samverkan främjar inkludering i samhällsgemenskapen, motverkar arbetslöshet samt leder till att människor i utsatt position på arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till arbete och studier.

Krav för att kunna söka

 • Aktören ska vara en ideell förening, bidraget kan i undantagsfall även ges till trossamfund, stiftelser (icke vinstdrivande), ekonomiska föreningar, handelsbolag, enskild firma och aktiebolag utan vinstutdelning. Innan en aktör, som inte är en ideell förening, får bidrag kommer en konsekvensanalys genomföras med hänsyn till kommunallagen.
 • Aktören ska finnas i Uppsala kommun eller driva verksamhet i Uppsala kommun.
 • Någon av nämndens verksamheter ska vara en aktiv samverkanspart i verksamheten eller projektet.
 • Föreningen ska uppge en vidtalad kontaktperson inom nämnd eller förvaltning.

Så bedömer vi din ansökan

Vi tittar på idé, mål, syfte, metod för genomförande och förväntade effekter. Vi tittar också på hur väl ansökan svarar på beskrivning av aktuellt bidrag.

Viktiga datum

Ansökan kan göras löpande.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknadsnämnden.

Sök bidrag

Information om hur ni söker kommer senare.

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet  

Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet 

Arbetsmarknadsnämndens riktlinje för föreningsbidrag (PDF, 554 KB)

Arbetsmarknadsnämndens kriterier för integrations- och arbetsmarknadsinsatser inom etnisk förening (PDF, 788 KB)

Kontakt

Moa Hast, kontaktperson för bidrag till arbetsmarknadsinsatser

Telefon:
018-727 18 07