Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Föreningslivet och det fria kulturlivet har en viktig roll i hur Uppsala stad, tätort och landsbygd utvecklas och är viktiga samarbetspartner för Uppsala kommun. Ett sätt för kommunen att stötta föreningslivet är att ge föreningsbidrag. Det finns flera olika bidrag att söka beroende på vilken verksamhet ni har. 

Bidrag för arbetsmarknadsinsatser

Bidrar er förening till att förbättra möjligheterna för fler att kunna arbeta och studera och att få fler att vara delaktiga i samhället? På den här sidan kan ni läsa om alla bidrag som finns på arbetsmarknadsområdet.

Se alla bidrag för arbetsmarknadsinsatser

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Driver ni idrotts-, fritids- och/eller kulturverksamhet för barn och unga? Då finns det bidrag att söka, både för löpande verksamhet och för särskilda projekt.

Se alla bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Bidrag till kulturverksamhet

Bidrar ni till att alla som bor i Uppsala kommun har goda möjligheter att utöva och uppleva kultur? Kommunen ger bidrag till kulturaktörer för att främja goda förutsättningar för professionellt konstnärligt utövande och ett levande kulturliv.

Se alla bidrag till kulturverksamhet

Bidrag till sociala insatser

Begreppet sociala insatser rymmer mycket. Stöd och hjälp till människor som behöver, arbete för minskat våld i samhället och verksamhet som bidrar till mer acceptans för utsatta grupper är några exempel. Engagerar sig er förening i detta kan ni söka verksamhetsbidrag.

Se alla bidrag till sociala insatser

Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Kommunen delar ut föreningsbidrag för att möjliggöra ett rikt föreningsliv för personer med funktionsnedsättning.

Se alla bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Bidrag till verksamhet för äldre

Stärker er förening möjligheterna för kommunens äldre att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt? Då kan ni söka föreningsbidrag. Föreningslivets verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens ordinarie verksamhet.

Se alla bidrag till verksamhet för äldre

Övriga bidrag

Här hittar ni bland annat bidrag till föreningar aktiva på landsbygden och bidrag för representation i anslutning till evenemang och jubileum. Här finns också bidrag till bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler (lokaler som är öppna för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande). 

Se alla övriga bidrag

Nyheter om stöd och bidrag

  • Dags att söka kulturbidrag

    Skapar du projekt eller evenemang eller driver verksamhet i Uppsalas kulturvärld? Sjunger du i kör?