Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad. Det här bidraget går till åtgärder som främjar:

 • demokrati och gemenskap
 • spridning av information kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Viktiga datum

Ansökan: Sista dag för ansökan om att bli bidragsberättigad var 31 januari 2024, och sista dag för ansökan om bidrag var 11 mars 2024.
Beslut:
Återredovisning:

Sök bidrag

Sista dag att ansöka om bidrag var 11 mars 2024.

Krav för att kunna söka

Den lokala aktören som söker bidraget ska

 • sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
 • inte vara vinstdrivande
 • vara partipolitiskt obunden
 • arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Så mycket bidrag kan ni söka

Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje aktörs ansökan. Stödets totala storlek är 300 000 kronor men det finns inga bestämda max- eller minimibelopp. Varje aktör bestämmer själv hur stort stöd den vill söka. Om du som lokal aktör söker bidrag för över 150 000 kr fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Vid belopp lägre än 150 000 kr tar chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen beslutet.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling

Ansvarig nämnd

Föreningar som har fått bidrag 2023

 • Rasbo i Samverkan, 90 000 kronor
 • Föreningen Tunatorget, 71 468 kronor
 • Vattholma i Samverkan,  40 950 kronor
 • Storvretabygdens utvecklingsråd, 83 250 kronor.
 • Länna byalag, 12 691 kronor.

2022

 • Rasbo i Samverkan, 130 000 kronor
 • Länna byalag, 10 800 kronor
 • Föreningen Tunatorget, 45 427 kronor
 • Vattholma i Samverkan, 30 000 kronor
 • Storvretabygdens utvecklingsråd, 36 095 kronor

2021

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget
 • Vattholma i samverkan

2020

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget

2019

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden

2018

 • Wattholma Kultur & Hembygdsförening
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Rasbo i samverkan

Nyheter om stöd och bidrag