Stadsarkivet

 1. I korthet


  Stadsarkivet förvaltar och förmedlar originalhandlingar från Uppsala kommuns verksamheter från 1800-talet och framåt. Här hittar du även enskilda arkivsamlingar med anknytning till Uppsala. Arkiven beskriver Uppsalas historia och är en viktig del av vårt nationella kulturarv. 

  Att ta del av allmänna handlingar är en av dina grundläggande demokratiska rättigheter. De flesta handlingar vi bevarar är offentliga och tillgängliga för alla. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda under lång tid.

  Se Stadsarkivets program.

  Fäll ihop
 2. Besök Stadsarkivet


  Du kan besöka Stadsarkivet för att få hjälp med frågor och ta del av handlingar kostnadsfritt. Läsesalen är öppen för besökare alla vardagar.

  Vi tar gärna emot studiebesök av föreningar, skolklasser och andra grupper.

  Se Stadsarkivets öppettider.

  Fäll ihop
 3. Aktuellt på Stadsarkivet


  Stadsarkivet och Fyriskällan arrangerar ofta föreläsningar och utställningar med olika teman. Under hösten berättar vi exempelvis om medeltida bildspråk, milstolpar, pojkhemmet i Tullgarn och Sysslomansgatan. Det blir även musikaliska temakvällar med Musikforum och Reggaefestivalen

  Stadsarkivets och Fyriskällans program hösten 2019

  Släktforskning för nybörjare

  Tisdag 3 september 18.00

  Släktforskare Fredrik Mejster ger en introduktion till hur man kommer igång med sin släktforskning.

  Islam som källa för kvinnors bemyndigande

  Tisdag 10 september 18.00

  Föredrag om islamisk feminism av Helen Lindberg, statsvetare vid Uppsala universitet.

  Kulturnatten

  Lördag 14 september

  Se särskilt program på fauppsala.se.

  Musikforum – från Dalgatan till Slottskällan

  Tisdag 17 september 18.00

  Anders Folke gör nedslag i Uppsala Musikforums långa historia, i samtal med Sverker Åslund. Samarrangör: Uppsala musikarkiv

  Frimodiga fruntimmer förändrar

  Onsdag 18 september 14.00

  Invigning av utställning med journalist Maria Ripenberg. Utställningen pågår 18 september–18 oktober. Samarrangör: Föreningen för kvinnors historia

  Frimodiga kvinnor fångade i tiden

  Fredag 20 september 13.00

  Bokrelease av Föreningen för kvinnors historias jubileumsbok. Samarrangör: Föreningen för kvinnors historia

  I förändringarnas tid

  Tisdag 24 september 18.00

  Författarbesök av Elsie Johansson. Samarrangör: Föreningen för kvinnors historia

  Bilder i medeltida svenska laghandskrifter – illustrationer av vardag och tänkande

  Tisdag 1 oktober 18.00

  Föreläsning av Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid SLU. Entré 40 kronor. Medlem gratis. Samarrangör: Stadsbibliotekets vänner

  Fristad under slagskugga

  Tisdag 8 oktober 18.00

  Jan Winter, journalist och författare, berättar och visar film om det judiska pojkhemmet i Tullgarn.

  Miljörörelse och ekologism

  Tisdag 15 oktober 18.00

  Föredrag av Joel Gordon Hultsjö, idéhistoriker och kulturredaktör, Supermiljöbloggen.

  Milstolparna berättar om resandet förr i tiden

  Tisdag 22 oktober 18.00

  Gunilla och Benny Kullinger berättar om milstolparnas historia, gamla vägar och resandet förr.

  Kulturskapande kvinnor genom tiderna – workshop

  Tisdag 29 oktober 18.00

  Finn dina föregångare och bli din egen historiedetektiv tillsammans med historikern Mia Skott.

  Tänk om jag gifter mig med prästen!

  Tisdag 5 november 18.00

  Birgitta Meurling, professor i etnologi, berättar om prästfruar, prästfamiljer och prästgårdskultur. Entré 40 kronor. Medlem gratis. Samarrangör: Stadsbibliotekets vänner

  Kampen för kvinnlig rösträtt som folkrörelse

  Tisdag 12 november 18.00

  Föredrag av Christina Florin, professor em. i historia vid Stockholms universitet.

  Reggae i Uppsala

  Tisdag 19 november 18.00

  Yared Tekeste i samtal med Anders Zaine om reggaens historia i Uppsala från 1970-talet fram till idag och om Uppsala Reggaefestival. Samarrangör: Uppsala musikarkiv

  När folkrörelsehistoria skrevs på Uppsala universitet

  Tisdag 26 november 18.00

  Lotta Gröning med flera om rådsprofessur och folkrörelseseminarium cirka 1970-1990.

  Från Eriksdal till S:t Eriks torg

  Tisdag 3 december 18.00

  Följ med arkivarierna Erik Lindblad och Nicklas Malmsjö på en digital vandring längs med Sysslomansgatan.

  Arbetarrörelsens minne. Fackliga års- och verksamhetsberättelser 1880-2018

  Tisdag 10 december 18.00

  Föredrag av Jenny Langkjaer, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

  Ladda ner höstens program (PDF, 190 KB)

  Fäll ihop
 4. Fyriskällan och Musikarkivet


  Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum med ett omfattande referensbibliotek. Här hittar du böcker, tryck, kartor och fotografier om Uppsala och Uppland. I vår släktforskaravdelning finns släktforskningslitteratur och bokningsbara datorer med databaser.

  Fyriskällan är ett samarbete mellan stadsarkivet, folkrörelsearkivet och stadsbiblioteket.
  Läs mer om Fyriskällan på bibliotekuppsala.se

  Musikarkivet

  Musikarkivet

  I Musikarkivet, som är en del av Fyriskällan, kan du söka i en databas med hundratals vinylskivor och kassettband från 1958 och framåt som har digitaliserats. Här kan du lyssna på allt från nationsorkestrar till punk.
  Läs mer om Musikarkivet på bibliotekuppsala.se

  Fäll ihop
 5. Våra arkiv


  På Stadsarkivet finns handlingar från 1860-talets början och framåt från området som idag utgör Uppsala kommun. Här hittar du dokument och bildmaterial från exempelvis skola, social omsorg, stadsplanering och kulturverksamheter. Här finns även arkivsamlingar från föreningar, företag och privatpersoner som har koppling till Uppsala. 

  Se en översikt över vad som finns i arkiven (PDF, 1 MB)

  Fäll ihop
 6. Beställ betyg


  Stadsarkivet förvarar betyg från flera skolor i Uppsala kommun. Om du har tappat bort ditt betyg kan du beställa ett nytt. 

  Beställ betyg från grundskola och gymnasium

  Fäll ihop
 7. Kartor och ritningar


  Ritning på Pantlåneinrättningen 1884Stadsarkivet förvarar originalritningar på äldre hus i Uppsala stad från cirka 1870–1970 och landskommunerna från cirka 1950–1970. Här kan du även hitta kartor och stadsplaner från 1800-talet och framåt.

  I webbkartan kan du se kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja kartlagret Historiska kartor.

  Fäll ihop
 8. Fotosamlingar


  • Flickklass i Uppsala ca 1920

   Flickklass i Prinsens skola omkring 1920. Okänd fotograf

  • Spårvagnsstart i Uppsala 1906

   11 september 1906. Den första spårvagnen lämnar hallen vid Dalgatan. Foto: A. Malmström

  • Invigning

   Invigning av den nya gatuporten under järnvägen vid Vakalagatan 17 december 1959. Foto: Frisks foto

  • Stadsarkitekt Gunnar Leche 1943

   Stadsarkitekt Gunnar Leche 1943. Foto: Frisks Foto

  • Solförmörkelse i Uppsala 1945

   Solförmörkelse i Uppsala 1945. Foto: Arne Johansson, Ateljé J:son.

  • Stora torget 1906

   Strandbergska huset vid Stora torget 1906. Foto: Alfred Dahlgren

  • Västra Ågatan 1965

   Studentbostadshusen ”Plusquamperfectum” och ”Imperfectum”, Västra Ågatan. Foto: Uppsala-Bild 1965

  Stadsarkivet och Fyriskällan har omfattande samlingar med Uppsalabilder från 1800-talet och framåt. Här finns exempelvis fotografier över stadens rivna hus och arbetsbilder från kommunala verksamheter. Här finns också bildsamlingar från yrkesfotografer som Frisks foto, Atelje J:son, Gunnar Sundgren och Bo Gyllander, samt mindre samlingar skänkta av uppsalabor.

  Fäll ihop
 9. För skolor


  Barn som färglägger karta

  Stadsarkivet erbjuder kostnadsfria workshops för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Eleverna tränas i att tolka och kritiskt granska information från olika källor, samt att sätta aktuella frågor i historiska sammanhang.

  För mer information och bokning av workshops, se Fyriskällans webbsida.

  Undervisningsmaterial om demokrati

  "Vägen till allmän och lika rösträtt" är ett nytt nationellt pedagogiskt material för högstadiet och gymnasiet som har tagits fram av Uppsala stadsarkiv. Materialet är fritt att använda och sprida och kan kompletteras med lokalt arkivmaterial.    

  Här kan du läsa mer om och ladda ned materialet 

  Fäll ihop
 10. Stadsarkivets uppdrag


  Stadsarkivet styr och vägleder Uppsala kommun i frågor om informationshantering. I uppdraget ingår att bevara och vårda kommunens information så att den finns tillgänglig för medborgare och samhällsaktörer. Informationen utgör en viktig del av kommunens kulturarv.

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta Uppsala stadsarkiv

  Öppettider 

  Måndag 13.00–16.00, tisdag 10.00–18.00, onsdag och torsdag 10.00–16.00,
  fredag 9.00–12.00

  Lördagsöppet: 11.00-16.00 12 oktober och 7 december

  Följ oss på sociala medier:  Facebook och Instagram

  Telefon: 018-727 11 70
  Besöksadress: S:t Olofsgatan 15
  Postadress: Uppsala kommun, Uppsala stadsarkiv, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop