Stadsarkivet

 1. I korthet


  Stadsarkivet förvaltar och förmedlar originalhandlingar från Uppsala kommuns verksamheter från 1800-talet och framåt. Här hittar du även enskilda arkivsamlingar med anknytning till Uppsala. Arkiven beskriver Uppsalas historia och är en viktig del av vårt nationella kulturarv. 

  Att ta del av allmänna handlingar är en av dina grundläggande demokratiska rättigheter. De flesta handlingar vi bevarar är offentliga och tillgängliga för alla. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda under lång tid.

  Se Stadsarkivets program.

  Fäll ihop
 2. Besök Stadsarkivet


  Du kan besöka Stadsarkivet för att få hjälp med frågor och ta del av handlingar kostnadsfritt. Läsesalen är öppen för besökare alla vardagar.

  Vi tar gärna emot studiebesök av föreningar, skolklasser och andra grupper.

  Se Stadsarkivets öppettider.

  Fäll ihop
 3. Aktuellt på Stadsarkivet


  På grund av det rådande läget med coronaviruset har vi minskat öppethållande från och med 30 mars. Se våra öppettider.

  Kontakta oss om du behöver hämta ut handlingar på annan tid, på e-post stadsarkivet@uppsala.se eller telefon 018-727 11 70 under våra öppettider.

  Vårens publika evenemang är inställda.

  Just nu visas två utställningar på stadsarkivet:

  • På liv och död i staden - stadsläkare och epidemier
  • 100 % kamp - Uppsalas historia

  Råd och anvisningar för förhindrande av influensasmittans spridning

  Råd för förhindrande av spridande av influensa från 1918.
  Ur Hälsovårdsnämndens arkiv.

  Fäll ihop
 4. Fyriskällan och Musikarkivet


  Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum med ett omfattande referensbibliotek. Här hittar du böcker, tryck, kartor och fotografier om Uppsala och Uppland. I vår släktforskaravdelning finns släktforskningslitteratur och bokningsbara datorer med databaser.

  Fyriskällan är ett samarbete mellan stadsarkivet, folkrörelsearkivet och stadsbiblioteket.
  Läs mer om Fyriskällan på bibliotekuppsala.se

  Musikarkivet

  Musikarkivet

  I Musikarkivet, som är en del av Fyriskällan, kan du söka i en databas med hundratals vinylskivor och kassettband från 1958 och framåt som har digitaliserats. Här kan du lyssna på allt från nationsorkestrar till punk.
  Läs mer om Musikarkivet på bibliotekuppsala.se

  Fäll ihop
 5. Våra arkiv


  På Stadsarkivet finns handlingar från 1860-talets början och framåt från området som idag utgör Uppsala kommun. Här hittar du dokument och bildmaterial från exempelvis skola, social omsorg, stadsplanering och kulturverksamheter. Här finns även arkivsamlingar från föreningar, företag och privatpersoner som har koppling till Uppsala. 

  Se en översikt över vad som finns i arkiven (PDF, 1 MB)

  Fäll ihop
 6. Beställ betyg


  Stadsarkivet förvarar betyg från flera skolor i Uppsala kommun. Om du har tappat bort ditt betyg kan du beställa ett nytt. 

  Beställ betyg från grundskola och gymnasium

  Fäll ihop
 7. Kartor och ritningar


  Ritning på Pantlåneinrättningen 1884Stadsarkivet förvarar originalritningar på äldre hus i Uppsala stad från cirka 1870–1970 och landskommunerna från cirka 1950–1970. Här kan du även hitta kartor och stadsplaner från 1800-talet och framåt.

  I webbkartan kan du se kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja kartlagret Historiska kartor.

  Fäll ihop
 8. Fotosamlingar


  • Flickklass i Uppsala ca 1920

   Flickklass i Prinsens skola omkring 1920. Okänd fotograf

  • Spårvagnsstart i Uppsala 1906

   11 september 1906. Den första spårvagnen lämnar hallen vid Dalgatan. Foto: A. Malmström

  • Invigning

   Invigning av den nya gatuporten under järnvägen vid Vakalagatan 17 december 1959. Foto: Frisks foto

  • Stadsarkitekt Gunnar Leche 1943

   Stadsarkitekt Gunnar Leche 1943. Foto: Frisks Foto

  • Solförmörkelse i Uppsala 1945

   Solförmörkelse i Uppsala 1945. Foto: Arne Johansson, Ateljé J:son.

  • Stora torget 1906

   Strandbergska huset vid Stora torget 1906. Foto: Alfred Dahlgren

  • Västra Ågatan 1965

   Studentbostadshusen ”Plusquamperfectum” och ”Imperfectum”, Västra Ågatan. Foto: Uppsala-Bild 1965

  Stadsarkivet och Fyriskällan har omfattande samlingar med Uppsalabilder från 1800-talet och framåt. Här finns exempelvis fotografier över stadens rivna hus och arbetsbilder från kommunala verksamheter. Här finns också bildsamlingar från yrkesfotografer som Frisks foto, Atelje J:son, Gunnar Sundgren och Bo Gyllander, samt mindre samlingar skänkta av uppsalabor.

  Fäll ihop
 9. För skolor


  Barn som färglägger karta

  Stadsarkivet erbjuder kostnadsfria workshops för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Eleverna tränas i att tolka och kritiskt granska information från olika källor, samt att sätta aktuella frågor i historiska sammanhang.

  För mer information och bokning av workshops, se Fyriskällans webbsida.

  Undervisningsmaterial om demokrati

  "Vägen till allmän och lika rösträtt" är ett nytt nationellt pedagogiskt material för högstadiet och gymnasiet som har tagits fram av Uppsala stadsarkiv. Materialet är fritt att använda och sprida och kan kompletteras med lokalt arkivmaterial.    

  Här kan du läsa mer om och ladda ned materialet 

  Fäll ihop
 10. Stadsarkivets uppdrag


  Stadsarkivet styr och vägleder Uppsala kommun i frågor om informationshantering. I uppdraget ingår att bevara och vårda kommunens information så att den finns tillgänglig för medborgare och samhällsaktörer. Informationen utgör en viktig del av kommunens kulturarv.

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta Uppsala stadsarkiv

  Öppettider från och med 30 mars

  Måndag: stängt
  Tisdag, onsdag och torsdag: 10.00–15.00 
  Fredag: stängt

  Följ oss på sociala medier:  Facebook och Instagram

  Telefon: 018-727 11 70
  Besöksadress: S:t Olofsgatan 15
  Postadress: Uppsala kommun, Uppsala stadsarkiv, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop