Stadsarkivet

På stadsarkivet hittar du originalhandlingar från kommunala verksamheter som skola, social omsorg, stadsplanering och kultur från 1800-talet och framåt. I arkiven finns framförallt handlingar med text, men också ritningar, kartor och fotografier. Här finns även enskilda arkiv med anknytning till Uppsala. Arkiven är en del av det nationella kulturarvet.

Besök stadsarkivet

Du kan besöka stadsarkivet för att få hjälp med frågor och ta del av handlingar kostnadsfritt. Läsesalen är öppen för besökare varje dag.

Stadsarkivet tar även emot studiebesök av föreningar, skolklasser och andra grupper. Studiebesöken är kostnadsfria på vardagar.

Ta del av handlingarna i arkiven

De flesta handlingar som vi förvarar i stadsarkivet är offentliga och tillgängliga för alla. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda under lång tid. Det kan till exempel vara handlingar som rör placeringar på barnhem eller i fosterhem. Information som är nyare än 5–10 år finns oftast kvar hos kommunens olika verksamheter. Du har alltid rätt att ta del av uppgifter om dig själv.
Se en översikt över vad som finns i arkiven (PDF, 1 MB)

Ritningar och kartor

Stadsarkivet förvarar originalritningar på gamla hus i Uppsala stad från cirka 1870–1970 och landskommunerna från cirka 1950–1970. Här kan du även hitta äldre kartor och stadsplaner över Uppsala från 1800-talet och framåt.

webbkartan kan du se kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn.

Lär dig mer om Uppsalas lokalhistoria i Fyriskällan

I Stadsarkivets lokaler finns Fyriskällan, Uppsalas centrum för lokalhistoria. Här hittar du böcker, småskrifter samt kart- och bildmaterial kring Uppsalas och Upplands historia. Du kan också få hjälp av arkivarier och bibliotekarier, samt boka datorer för släktforskning.

I Fyriskällan kan du även ta del av utställningar och annan programverksamhet.
Läs mer om Fyriskällan på bibliotekuppsala.se

Beställ nytt betyg från grundskola och gymnasium

Stadsarkivet förvarar skolbetyg från flera skolor i Uppsala kommun. Om du har tappat bort ditt skolbetyg kan du beställa ett nytt.
Beställ skolbetyg. 

Kontakta Uppsala stadsarkiv

Öppettider 

Måndag 13.00–16.00, tisdag 10.00–18.00, onsdag och torsdag 10.00–16.00, fredag 9.00–12.00
Stängt onsdag 14 november

Telefon: 018-727 11 70
Besöksadress: S:t Olofsgatan 15
Postadress: Uppsala kommun, Uppsala stadsarkiv, 753 75 Uppsala, Följ oss på Facebook