Hyr Tornerparken till ett evenemang

Du som ska arrangera ett evenemang kan hyra Tornerparken.

Sök tillstånd hos polisen för att hyra Tornerparken. 

Teknisk information

Area: 4 500 kvadratmeter, gräs
Publikkapacitet: 3 000–7 500 personer beroende på evenemang.
El: Nej
Vatten: Nej

Vad det kostar

Icke kommersiella evenemang

Till exempel hjälpverksamhet, insamling, samhällsinformation, kultur, skolor, dagis förskolor och ideella föreningar:

556 kronor per dag.

Kommersiella evenemang

Evenemang där det finns en koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte:

3 228 kronor per dag. 

Hitta hit

Tornerparken ligger strax söder om Uppsala slott, vid Dag Hammarskjölds väg.

Kontakta enheten för drift och underhåll

Enheten för drift och underhåll hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala