Evenemang som påverkar kollektivtrafiken

Planerar du ett evenemang som påverkar kollektivtrafiken behöver du kontakta Upplands lokaltrafik, UL, i god tid innan evenemanget. Även polismyndigheten deltar i planeringen.

Kontakta Upplands lokaltrafik

E-post: trafikplanering@ul.se
Telefon: 018-65 99 70

Kontakta evenemangslotsen på Destination Uppsala