Demonstrationer – tillstånd

Du behöver tillstånd från polisen om du vill arrangera en demonstration. Du måste skicka in en skriftlig ansökan till polisen senast en vecka innan demonstrationen.

Läs mer på polisen webbplats.