Affischera på reklamplatser

På kommunens reklamplatser kan du annonsera om större tillställningar och händelser, till exempel festivaler, marknader, utomhuskonserter, stadsfester och cirkus.

Här finns kommunens reklamplatser. (PDF, 333 KB) 

Sök tillstånd hos polisen för att få affischera på reklamplatserna.

Regler för affischering:

  • Du kan söka tillstånd för max 14 dagar i taget.
  • Affischerna får inte vara större än 2 x 1 meter.
  • Kommunen har rätt att polisanmäla otillåten affischering. 
  • Du som sätter upp otillåtna affischer får själv betala kostnaden för att ta ner dem.

Det kostar 1 543 kronor för en period att affischera. 

Kontakta enheten för drift och underhåll

Enheten för drift och underhåll hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala